Xem tất cả 8 kết quả

 • GXW4004

  – 2 cổng 10/100 Mbps Ethernet RJ45 (1 LAN, 1 WAN)
  – Hỗ trợ nhiều SIP accounts (chọn 3 nhà cung cấp dịch vụ khác nhau)
  – Hỗ trợ triệt tiếng vọng (EC)

  2,860,000 
 • GXW4008

  – 2 cổng 10/100 Mbps Ethernet RJ45 (1 LAN, 1 WAN)
  – Hỗ trợ nhiều SIP accounts (chọn 3 nhà cung cấp dịch vụ khác nhau)
  – Hỗ trợ triệt tiếng vọng (EC)

  4,960,000 
 • GXW4104

  – 4 Cổng FXO
  – 2 cổng 10/100 Mbps Ethernet RJ45 (1 LAN, 1 WAN)
  – Hỗ trợ nhiều SIP accounts (3 nhà cung cấp dịch vụ khác nhau)

  5,880,000 
 • GXW4108

  – 2 cổng 10/100 Mbps Ethernet RJ45 (1 LAN, 1 WAN)
  – Hỗ trợ nhiều SIP accounts ( chọn 3 nhà cung cấp dịch vụ khác nhau)
  – Thiết lập cấu hình PSTN với nhiều thông số của các quốc gia khác nhau.

  7,980,000 
 • GXW4216

  – 1 cổng 10/100 Mbps Ethernet RJ45
  – Hỗ trợ nhiều SIP account (chọn 3 nhà cung cấp dịch vụ khác nhau)
  – Hỗ trợ triệt tiếng vọng (EC)

 • GXW4224

  – 1 cổng 10/100 Mbps Ethernet RJ45
  – Hỗ trợ nhiều SIP account (chọn 3 nhà cung cấp dịch vụ khác nhau)
  – Hỗ trợ triệt tiếng vọng (EC)
  – Hỗ trợ điện thoại Analog và Analog Trunk

 • GXW4248

  – 48 cổng FXS
  – 1 cổng 10/100 Mbps Ethernet RJ45
  – Hỗ trợ nhiều SIP account (chọn 3 nhà cung cấp dịch vụ khác nhau)
  – Hỗ trợ triệt tiếng vọng (EC)