Xem tất cả 5 kết quả

 • Grandstream GWN7600

  – Hoạt động ở 2 giải tần 2.4GHz và 5GHz
  – Tốc độ lên tới 1.75Gbps cho phạm vi phủ sóng lên tới 175 mét.
  – Với 2 cổng mạng Ethernet 10/100/1000 hỗ trợ PoE/PoE+ và 1 cổng USB.

 • Grandstream GWN7610

  – Hoạt động ở 2 giải tần 2.4GHz và 5GHz
  – Tốc độ lên tới 1.75Gbps cho phạm vi phủ sóng lên tới 175 mét.
  – Bao gồm 2 cổng mạng Ethernet 10/100/1000 hỗ trợ PoE/PoE+ và 1 cổng USB.

 • Grandstream GWN7600-LR

  – Hoạt động ở 2 giải tần 2.4GHz và 5GHz
  – Tốc độ lên tới 1.75Gbps cho phạm vi phủ sóng lên tới 175 mét.
  – Với 2 cổng mạng Ethernet 10/100/1000 hỗ trợ PoE/PoE+ và 1 cổng USB.

 • Grandstream GWN7620

  – Hoạt động ở 2 giải tần 2.4GHz và 5GHz
  – Tốc độ lên tới 2.5Gbps cho phạm vi phủ sóng lên tới 350 mét.
  – Bao gồm 2 cổng mạng: 1 cổng 2.5Gbit và 1 cổng Gigabit.

 • Grandstream GWN7000

  – 7 Gigabit ports (2 WAN + 5 LAN).
  – Embedded controller to manage 300+ GWN WiFi Aps.
  – 1 million packets/ second routing & 10Gbps aggregate switching power.