Xem tất cả 6 kết quả

 • HDS-SW108POE

  – Cấp nguồn tối đa cho 1 port: 30W.
  – Cấp nguồn tổng cộng tối đa 8 port: 123W.
  – Nguồn điện sử dụng: 100-240VAC, 50/60Hz.

  5,680,000 
 • HDS-SW1016POE

  – Hỗ trợ 2 port 1000Mbps SFP.
  – Cấp nguồn tối đa cho 1 port: 30W.
  – Cấp nguồn tổng cộng tối đa 16 port: 230W.
  – Nguồn điện sử dụng: 100-240VAC, 50/60Hz.

  10,850,000 
 • HDS-SW1024POE

  – Hỗ trợ 2 port 1000Mbps SFP.
  – Cấp nguồn tối đa cho 1 port: 30W.
  – Cấp nguồn tổng cộng tối đa 24 port: 370W.
  – Nguồn điện sử dụng: 100-240VAC, 50/60Hz.

  16,350,000 
 • HDS-SW108POE/M

  – 8 Port 10/100M + 1 Port Uplink 100Mbps RJ45
  – Cáp nguồn tối đa cho 1port: 30W
  – Cáp nguồn tổng cộng tối đa 8 port: 58

 • HDS-SW1016POE/M

  – 16 Port 10/100M, 1 Port Uplink 1000Mbps RJ45, 1 Port 1000Mbps SFP
  – Cáp nguồn tối đa cho 1port: 30W
  – Cáp nguồn tổng cộng tối đa 16port: 135W

 • HDS-SW1024POE/M

  – 24 Port 10/100M + 1 Port Uplink 1000Mbps RJ45 + 1 Port 1000Mbps SFP
  – Cáp nguồn tối đa cho 1port: 30W
  – Cáp nguồn tổng cộng tối đa 24 port: 225W