KM-RC25

BÁO TRỘM CHỐNG ĐẬP CHỐNG CẠY CỬA KM-RC25

Cạy cửa là báo động
Đập cửa cũng báo động