KB-SL01HG

Khóa điện tử khách sạn KBVISION KB-SL01HG

– Lưu trữ tối đa 50 thẻ, 50 mật khẩu.
– Mở khóa bằng thẻ từ.
– Báo động khi mở khóa sai.
– Báo động khi nguồn yếu.