Xem tất cả 10 kết quả

 • SE-S10 

  – Máy in hóa đơn nhiệt dùng giấy khổ rộng 58mm.
  – Có phím TRỢ GIÚP.
  – Chế độ lắp giấy dễ dàng.
  – Có màn hình hiển thị phía sau để khách hàng có thể xem.
  – Bàn phím có tính kháng khuẩn (SIAA ISO22196).

  4,050,000 
 • SE-S100 

  – Màn hình chính 2 dòng, màn hình hiển thị cho khách hàng 1 dòng.
  – Tốc độ in: 10 dòng/ giây.
  – Bàn phím nổi: 12 phím.

  4,680,000 
 • SE-S400

  – Màn hình rộng, trực quan dễ dàng cài đặt chương trình và theo dõi nhập liệu khi bán hàng.
  – Màn hình hiển thị: Màn hình trước cho người dùng (User Display): Hiển thị 10 dòng. Màn hình dùng cho khách (Customer Display): Hiển thị 2 dòng (1 dòng tên món hàng, 1 dòng giá tiền).

  6,050,000 
 • SE-C300 

  – 50 ca bán hàng-đặt 4 mức thuế.
  – Dữ liệu được sao chép dễ dàng.
  – 28 hình logo được cài sẵn cho bill.

 • SE-C450 

  – Màn hình LCD trước hiển thị 10 dòng, màn hình hiển thị cho khách hàng 2 dòng.
  – Tốc độ in: 14 dòng/ giây.
  – Bàn phím nổi: 25 phím nhóm hàng bán nhanh chóng, chính xác.

  7,450,000 
 • SE-S2000

  – Máy in nhiệt khổ 57mm, tốc độ 14 dòng/giây
  – Báo cáo tài chính, chi tiết hàng, nhân viên v.v…

 • TE-2200 

  – In hinh ảnh và logo lên hoá đơn
  – Màn hình LCD rộng 5.2 inch hiển thị 2 dòng (tên hàng hóa, số lượng, đơn giá, thành tiền)
  – Hai bộ phận in, chế độ in nhiệt, tốc độ in 14 dòng/ giây

  9,680,000 
 • TE-2400

  – Quản lý tối đa 5.000 mặt hàng sử dụng mã vạch (barcode).
  – Quản lý tối đa 200 bàn/phòng.
  – 77 phím bán hàng nhanh.

  9,950,000 
 • SE-S6000

  – Quản lý 9.900 mặt hàng và 20.000 mặt hàng mã vạch.
  – 99 nhóm chính, 99 nhóm hàng.
  – Quản lý bàn, hỗ trợ 2 mức giá bán.

  13,850,000 
 • SE-C6000 

  – Quản lý 9.900 mặt hàng và 20.000 mặt hàng mã vạch.
  – Quản lý tồn kho
  – Quản lý 200 bàn / phòng với chức năng chuyển, gộp và tách bàn.

  13,850,000