Máy hủy giấy

Xem tất cả 79 kết quả

 • Máy hủy giấy BINGO

  Máy hủy giấy BINGO

  10 Sản phẩm
 • Máy hủy giấy DINO

  Máy hủy giấy DINO

  7 Sản phẩm
 • Máy hủy giấy GBC

  Máy hủy giấy GBC

  15 Sản phẩm
 • Máy hủy giấy LBA

  Máy hủy giấy LBA

  2 Sản phẩm
 • Máy hủy giấy MAGITECH

  Máy hủy giấy MAGITECH

  6 Sản phẩm
 • Máy hủy giấy NIDEKA

  Máy hủy giấy NIDEKA

  3 Sản phẩm
 • Máy hủy giấy OUDIS

  Máy hủy giấy OUDIS

  2 Sản phẩm
 • Máy hủy giấy SILICON

  Máy hủy giấy SILICON

  27 Sản phẩm
 • Máy hủy giấy ZIBA

  Máy hủy giấy ZIBA

  7 Sản phẩm
 • BINGO C30

  – Kiểu hủy: Hủy vụn
  – Cỡ mảnh hủy: 2 x 10 mm
  – Công suất hủy tối đa: 6 đến 8 tờ/lần 70g (A4)
  – Tốc độ hủy: 3,5 m/phút
  – Dung tích thùng chứa: 15 lít

  3,460,000 
 • BINGO C32

  – Kiểu hủy: Hủy vụn
  – Cỡ mảnh hủy: 2 x 6 mm
  – Công suất hủy tối đa: 9 đến 10 tờ/lần 70g (A4)
  – Tốc độ hủy: 3,5 m/phút
  – Dung tích thùng chứa: 20 lít

  4,580,000 
 • BINGO C35

  – Kiểu hủy: Hủy vụn
  – Cỡ mảnh hủy: 2 x 12 mm
  – Công suất hủy tối đa: 9 đến 10 tờ/lần 70g (A4)
  – Tốc độ hủy: 3,5 m/phút
  – Dung tích thùng chứa: 20 lít

  4,680,000 
 • BINGO C36

  – HỦY ĐƯỢC KIM KẸP, KIM BẤM, THẺ….
  – Miệng cắt: 220mm
  – Kiểu hủy: Hủy vụn
  – Kích cỡ cắt: 3 x 30mm
  – Số tờ cắt: 12-14 tờ (A4, 70g)
  – Tốc độ cắt: 3,0m / phút
  – Thùng đựng giấy: 25Lít

  4,960,000 
 • BINGO C40CD

  – HỦY KIM KẸP, KIM BẤM, ID CARD, ĐĨA CD…
  – Kiểu hủy: Hủy vụn.
  – Miệng cắt: 230mm.
  – Cỡ mảnh hủy: 3 x 40 mm.
  – Công suất hủy tối đa: 10-12 tờ (A4, 70 gm).
  – Tốc độ hủy: 2,5m/ phút.
  – Dung tích thùng chứa: 22 lít (3 lít/CD).

  5,280,000 
 • BINGO C45CD

  – HỦY KIM KẸP, KIM BẤM, ID CARD, ĐĨA CD…
  – Kiểu hủy: Hủy vụn.
  – Miệng cắt: 230mm.
  – Cỡ mảnh hủy: 2 x 10mm.
  – Công suất hủy tối đa: 8-10 tờ (A4, 70 gm)/ 1CD.
  – Tốc độ cắt: 2,5m/phút.
  – Dung tích thùng chứa: 23 lít (3 lít/CD).

  6,250,000 
 • BINGO C46CDT

  – HỦY KIM KẸP, KIM BẤM, ID CARD, ĐĨA CD…
  – Kiểu hủy: Hủy vụn.
  – Miệng cắt: 230mm.
  – Cỡ mảnh hủy: 3 x 40mm.
  – Công suất hủy tối đa: 15-17 tờ (A4, 70 gm)/ 1CD.
  – Tốc độ cắt: 2,5m/phút
  – Thùng đựng giấy: 25 lít/ 7lít CD.

  7,150,000 
 • BINGO ELEGANT

  – Kiểu hủy: Hủy vụn
  – Cỡ mảnh hủy: 3 x 23 mm
  – Công suất hủy tối đa: 17 tờ/lần 70g (A4)
  – Tốc độ hủy: 3,5 m/phút
  – Dung tích thùng chứa: 27 lít

  7,450,000 
 • BINGO 168-CD1

  – HỦY ĐƯỢC KIM KẸP, KIM BẤM, ID CARD, ĐĨA CD…..
  – Kiểu hủy: Hủy vụn
  – Cỡ mảnh hủy: 4 x 40 mm
  – Tốc độ hủy: 3m/ phút
  – Độ rộng miệng hủy giấy: 330 mm
  – Dung tích thùng đựng giấy: 53 lít

  19,850,000 
 • BINGO 168-CD2

  – HỦY ĐƯỢC KIM KẸP, KIM BẤM, ID CARD, ĐĨA CD…..
  – Kiểu hủy: Hủy vụn
  – Cỡ mảnh hủy: 4 x 33mm
  – Tốc độ cắt: 3m/ phút
  – Hủy liên tục: 30 – 60 phút (300 tờ)
  – Độ rộng miệng hủy giấy: 330mm
  – Dung tích thùng đựng giấy: 80 lít

  22,550,000 
 • DINO STAR

  – Kiểu hủy: Hủy sợi.
  – Công suất hủy: 5 tờ (70gsm/A4).
  – Kích cỡ hủy: 3 mm.
  – Chức năng chống kẹt giấy.
  – Độ rộng miệng hủy: 220 mm.
  – Thể tích thùng chứa: 15 lít.

  2,760,000 
 • DINO SUPERSTAR

  – Kiểu hủy: Hủy vụn.
  – Công suất hủy: 6 tờ (70gsm/A4).
  – Kích cỡ hủy: 3 x 15 mm.
  – Chức năng chống kẹt giấy.
  – Độ rộng miệng hủy: 220 mm.
  – Thể tích thùng chứa: 15 lít.

  3,680,000 
 • DINO 22S

  – Kiểu hủy: Hủy sợi.
  – Công suất hủy: 11 tờ (70gsm/ A4).
  – Kích thước hủy: 4 mm.
  – Chức năng chống kẹt giấy.
  – Độ rộng miệng hủy: 220 mm
  – Thể tích thùng chứa: 16 lít

 • DINO C22

  – Kiểu hủy: Hủy siêu vụn.
  – Công suất hủy: 8 tờ (70gsm/A4).
  – Kích thước hủy: 2 x 12 (mm).
  – Chức năng chống kẹt giấy.
  – Độ rộng miệng hủy: 220 mm.
  – Thể tích thùng chứa: 20 lít.

  5,100,000 
 • DINO C-DELUXE

  – Kiểu hủy: Hủy siêu vụn.
  – Công suất hủy: 6 – 8 tờ (70gsm/ A4).
  – Kích cỡ hủy: 2 x 9 mm.
  – Độ rộng miệng hủy: 220 mm.
  – Khả năng hủy: Hủy giấy, kim kẹp, thẻ Credit.
  – Thể tích thùng chứa: 20 lít.

  5,400,000 
 • DINO PLUS

  – Kiểu hủy: Hủy siêu vụn.
  – Công suất hủy: 15 tờ (70gsm/A4).
  – Kích thước hủy: 3 x 20 (mm), 8 (mm) CD.
  – Chức năng chống kẹt giấy.
  – Độ rộng miệng hủy: 220 mm.
  – Thể tích thùng chứa: 25 lít.

  6,600,000 
 • DINO GRAND

  – Kiểu hủy: Hủy vụn.
  – Chức năng hủy tự động.
  – Công suất hủy: 17 tờ (80gsm/A4).
  – Kích cỡ hủy giấy: 3 x 23 (mm).
  – Độ rộng miệng hủy giấy: 220 mm.
  – Độ rộng miệng hủy CD: 125 mm.
  – Thể tích thùng chứa: 30 lít (giấy), 5 lít (CD).

  8,220,000 
 • GBC Alpha-Confetti

  – Kiểu hủy: Hủy vụn.
  – Công suất hủy: 5 tờ (70gsm/A4).
  – Kích cỡ hủy: 4 x 38 mm.
  – Chức năng chống kẹt giấy.
  – Độ rộng miệng hủy: 224 mm.
  – Thể tích thùng chứa: 10 lít.

  1,750,000 
 • GBC Silencio-V30WS

  – Kiểu hủy: Hủy sợi.
  – Công suất hủy: 5 tờ (70gsm/A4).
  – Kích thước hủy: 6 mm.
  – Chức năng chống kẹt giấy.
  – Độ rộng miệng hủy: 220 mm.
  – Thể tích thùng chứa: 18 lít.

  2,140,000 
 • GBC DUO

  – Kiểu hủy: Hủy vụn.
  – Công suất hủy: 11 tờ (70gsm/A4).
  – Kích cỡ hủy: 4 x 45 mm.
  – Chức năng chống kẹt giấy.
  – Độ rộng miệng hủy: 220 mm, 125 mm CD
  – Thể tích thùng chứa: 17 lít.

  3,120,000 
 • GBC Auto+60X

  – Kiểu hủy: Hủy vụn.
  – Công suất hủy: 65 (70gsm/A4).
  – Kích thước hủy: 4 x 45 mm.
  – Chức năng chống kẹt giấy.
  – Độ rộng miệng hủy: 228 mm, 125 mm CD.
  – Thể tích thùng chứa: 15 lít.

  5,640,000 
 • GBC ShredMaster 22SM

  – Kiểu hủy: Hủy siêu vụn.
  – Công suất hủy: 6-8 tờ (70gsm/A4).
  – Kích thước hủy: 2 x 10 mm.
  – Chức năng chống kẹt giấy.
  – Độ rộng miệng hủy: 228 mm, 125 mm CD.
  – Thể tích thùng chứa: 20 lít.

  6,948,000 
 • GBC Auto+100X

  -Kiểu hủy: Hủy vụn.
  -Công suất hủy: Tự động liên tục 100 tờ thông thường 6 tờ (70gsm/A4).
  -Chế độ bảo mật, đóng nắp khay giấy khi hủy.
  -Kích thước hủy: 4 x 50 (mm).
  -Chống kẹt giấy.
  -Khả năng hủy: Hủy giấy, kim kẹp, thẻ Credit.
  -Độ rộng miệng hủy: 230 mm.
  -Thể tích thùng chứa: 27 lít.

  8,280,000 
 • GBC ShredMaster 31SX

  -Công suất hủy: 14-16 tờ (70gsm/A4).
  -Kích thước hủy: 4 x 25mm.
  -Chống kẹt giấy.
  -Độ rộng miệng hủy: 228 mm, 125 mm CD.
  -Khả năng hủy: Hủy giấy, kim kẹp, thẻ Credit, CD.
  -Thể tích thùng chứa: 30 lít.

  8,748,000 
 • GBC RDS-2250

  – Kiểu hủy: Hủy sợi (hủy liên tục).
  – Công suất hủy: 22 tờ (70gsm/A4).
  – Chức năng: Hủy giấy, kim kẹp, kim bấm, CD.
  – Kích thước hủy: 5.8 mm.
  – Chức năng chống kẹt giấy.
  – Độ rộng miệng hủy: 250 mm.
  – Thể tích thùng chứa: 50 lít.

  14,928,000 
 • GBC ShredMaster PRO 64C

  – Máy hủy giấy sử dụng cho văn phòng lớn.
  – Kiểu hủy: Hủy vụn giấy A4.
  – Kích thước hủy: 3 x 25 mm (micro cut).
  – Công suất hủy: 18-22 tờ (80gsm/A4).
  – Chức năng hủy: CD, kim bấm, kim kẹp (khe hủy CD riêng)
  – Tốc độ hủy: 4.0m/ phút.

  18,960,000 
 • LBA H-8CD

  – Máy hủy giấy hủy 1 lần 8 tờ A4.
  – Vụn thành mảnh: 2 x 9 mm
  – Hệ thống chống ồn thế hệ mới.
  – Cắt CD/ Card/ Kim bấm.
  – Miệng cắt rộng 220 mm
  – Tự khởi động, tốc độ: 3.5m/Phút.
  – Chức năng trả giấy ngược.

  4,480,000 
 • LBA P-13CD

  – Hủy 1 lần 14 – 16 tờ A4.
  – Vụn thành mảnh: 3 x 20 mm.
  – Cắt CD/ Card/ Kim bấm.
  – Hệ thống chống ồn thế hệ mới.
  – Miệng cắt rộng 220 mm.
  – Tự khởi động, tốc độ: 3.8m/Phút.

  7,160,000 
 • MAGITECH DM-120C

  – Kiểu hủy: Hủy Vụn
  – Kích thước mảnh vụn sau khi hủy: 4x30mm
  – Số tờ hủy/ lần: 12 tờ (70g)
  – Tốc độ hủy: 2.0m/min
  – Hủy các chất liệu: CD, kim bấm, thẻ từ, thẻ tín dụng
  – Dung lượng thùng giấy: 20 lít

  3,315,000 
 • MAGITECH DM-220C

  – Khe nẹp giấy: 230mm (A4)
  – Kiểu hủy: Hủy Vụn
  – Kích thước mảnh vụn sau hủy: 4x20mm
  – Số tờ hủy/ lần: 16 tờ (70g)
  – Tốc độ hủy: 2.0m/min
  – Hủy các chất liệu: CD, kim bấm, thẻ từ
  – Dung lượng thùng giấy: 30 lít

  4,615,000 
 • MAGITECH OM-16XC

  – Khe nẹp giấy: 230mm (A4)
  – Kiểu hủy: Hủy Vụn
  – Kích thước mảnh vụn sau khi hủy: 4x35mm
  – Số tờ hủy/ lần: 16 tờ (70g)
  – Tốc độ hủy: 3.0m/min
  – Hủy các chất liệu: CD / Kim Bấm / Thẻ Từ
  – Kích thước thùng giấy: 25.5 lít

  4,615,000 
 • MAGITECH DM-300C

  – Khe nẹp giấy: 240mm (A4)
  – Kiểu hủy: Hủy Vụn
  – Kích thước mảnh vụn sau hủy: 4x25mm
  – Số tờ hủy/ lần: 22 tờ (70g)
  – Tốc độ hủy: 2.8m/min
  – Hủy các chất liệu: CD, kim bấm, thẻ từ
  – Kích thước thùng giấy: 38 lít

  6,760,000 
 • NIDEKA PSF-100

  – Công suất hủy giấy: 4 đến 6 tờ/ lần
  – Lưỡi cắt làm bằng thép.
  – Cắt được giấy, kim ghim, kim kẹp, CD, thẻ nhựa.
  – Tự động tắt mở khi hủy giấy, chế độ trả ngược khi kẹt giấy.
  – Máy hủy rất êm ái.
  – Kiểu hủy giấy: Vụn.
  – Thể tích: 360 x 244 x 440 mm.

  2,860,000 
 • NIDEKA PSH-080

  – Chế độ trả ngược khi kẹp giấy.
  – Kiểu hủy giấy: Vụn.
  – Kích thước hủy: 3.8 mm.
  – Cửa nhận giấy: 220 mm.
  – Tốc độ cắt: 5 – 7 giây/ tờ.
  – Thể tích: 368 x 250 x 610 mm.

  3,180,000 
 • NIDEKA PSH-100

  – Máy hủy rất êm ái.
  – Chế độ trả ngược khi kẹt giấy.
  – Kiểu hủy giấy: Vụn.
  – Thể tích: 340 x 240 x 524 mm.
  – Kích thước hủy: 3 x 9 mm.
  – Tốc độ cắt: 5 – 7 giấy/ tờ.

  4,090,000 
 • OUDIS 1200

  – Máy hủy giấy, CD/DVD, thẻ ATM.
  – Kiểu hủy chéo: 4 x 38 mm (bảo mật thông tin tuyệt đối).
  – Số tờ hủy/lần: 12 đến 14 tờ A4 (70g).
  – Tự khởi động và dừng khi huỷ tài liệu xong.

  2,450,000 
 • OUDIS 1600A

  – Máy hủy giấy, CD/DVD, thẻ ATM.
  – Kiểu hủy vụn: 3×9 mm (bảo mật thông tin tuyệt đối).
  – Số tờ hủy/lần: 8 đến 11 tờ A4 (70g).

  3,450,000 
 • SILICON PS-812C

  – Công suất hủy 1 lần: 8 tờ A4 / 70g.
  – Hủy vụn thành mảnh: 3.8 x 50 mm.
  – Tự khởi động, tốc độ: 4m/ phút.
  – Hủy được các chất liệu: Ghim bấm, thẻ nhựa.
  – Miệng cắt rộng: 230mm.

  2,230,000 
 • SILICON PS-815C

  – Kiểu thùng: Nhấc nắp máy.
  – Huỷ liên tục: 50-100 tờ.
  – Kiểu huỷ: Huỷ sợi nhỏ.
  – Cỡ giấy huỷ: 5 x 38 mm.
  – Tốc độ hủy: 2.25m/ phút.
  – Thời gian hủy: 3 phút.
  – Thùng chứa giấy: 15 lít.

  2,280,000 
 • SILICON PS-508M

  – Huỷ liên tục: 50-100 tờ
  – Kiểu huỷ giấy: Huỷ sợi nhỏ.
  – Công suất huỷ: 8 tờ /70gsm.
  – Cỡ giấy huỷ: 5 x 38 mm.
  – Thời gian hủy: 3-5 giây.
  – Kích thước huỷ CD: 30mm.
  – Thùng chứa giấy: 16 lít.

  2,352,000 
 • SILICON PS-800C

  – Huỷ liên tục: 50-100 tờ.
  – Kiểu huỷ: Hủy sợi nhỏ.
  – Công suất huỷ: 8 tờ /70gsm.
  – Cỡ giấy huỷ: 3.8 x40 mm
  – Thời gian hủy: 3-5 phút.
  – Kích thước huỷ CD: 30mm
  – Thùng chứa giấy: 21 lít.

  2,472,000 
 • SILICON PS-610C

  – Kiểu huỷ: Huỷ vụn.
  – Công suất hủy (70g tờ): 10 tờ/ 1lần.
  – Tốc độ hủy: 2.7 (M/ Min).
  – Chức năng tự khởi động và dừng khi huỷ tài liệu xong.
  – Chức năng trả ngược khi kẹt giấy.

  3,960,000 
 • SILICON PS-620C

  – Kiểu huỷ: Huỷ vụn.
  – Công suất hủy (70g tờ): 12 tờ/ 1lần.
  – Tốc độ hủy: 2.7 (M/ Min).
  – Tự khởi động và dừng khi huỷ tài liệu xong.

  4,380,000 
 • ZIBA HC-27

  -Hủy vụn thành mảnh: 3x16mm.
  -Công suất hủy (70g A4): 6.
  -Tốc độ hủy: 3.5m/phút.
  -Miệng cắt rộng: 220mm.
  -Thùng giấy: 15 lít.

  3,150,000 
 • ZIBA HC-38

  – Hủy vụn thành mảnh: 3 x 10 mm.
  – Khổ giấy: A4.
  – Công suất hủy: 7 – 8 lần (70g/ A4).
  – Tốc độ hủy: 3.5 m/ phút.
  – Miệng cắt rộng: 220 mm.
  – Thùng giấy: 17 lít.

  3,860,000 
 • ZIBA HS-38

  – Hủy vụn thành mảnh: 3.8mm
  – Công suất hủy: 14 – 15 tờ (70g).
  – Khổ giấy: A4.
  – Tốc độ hủy 3.5m/ phút.
  – Miệng cắt rộng: 220mm.
  – Thùng giấy: 17 lít.

  5,250,000 
 • ZIBA HC-52

  -Hủy vụn thành mảnh: 3x30mm.
  -Công suất hủy (70g/ A4): 12.
  -Tốc độ hủy: 3.5m/phút.
  -Miệng cắt rộng: 220mm.
  -Thùng giấy: 21 lít.
  -Nút cảm ứng.

  5,680,000 
 • ZIBA PC-410CD

  – Hủy vụn thành mảnh: 2.5 x 15 mm.
  – Công suất hủy: 9 – 11 tờ (70g).
  – Khổ giấy: A4.
  – Tốc độ hủy: 3.5 m/ phút.
  – Miệng cắt rộng: 220mm.
  – Thùng giấy: 28 lít.

  7,760,000 
 • ZIBA PC-415CD

  – Hủy vụn thành mảnh: 2 x 10 mm.
  – Công suất hủy: 13 – 15 tờ (70g).
  – Khổ giấy: A4.
  – Tốc độ hủy: 3.8m/ phút.
  – Miệng cắt rộng: 220 mm.
  – Thùng giấy: 30 lít.

  8,960,000 
 • ZIBA PC-417CD

  – Hủy vụn thành mảnh: 2 x 10 mm.
  – Công suất hủy: 14 – 16 tờ (70g).
  – Khổ giấy: A4.
  – Tốc độ hủy: 6.0m/ phút.
  – Miệng cắt rộng: 220 mm.
  – Chức năng thùng giấy: 42 lít.

  9,950,000 
 • Auto+300

  -Kiểu hủy: Hủy vụn.
  -Công suất hủy: 320 (70gsm/A4).
  -Kích thước hủy: 4×40 (mm).
  -Chống kẹt giấy.
  -Độ rộng miệng hủy: 228 mm, 125 mm CD.
  -Thể tích thùng chứa: 40 lít.

  18,600,000 
 • ShredMaster PRO 65C

  -Máy hủy giấy sử dụng văn phòng lớn.
  -Kiểu hủy: Hủy vụn A4 paper.
  -Công suất hủy: 18-22 tờ (80gsm/A4).
  -Kích cỡ hủy: 3 x25 mm (micro cut).

  20,400,000 
 • RLS32

  -Kiểu hủy: Hủy sợi, hủy liên tục.
  -Công suất hủy: 32 – 34 tờ (70gsm/A4).
  -Kích thước hủy: 5.8mm.
  -Chống kẹt giấy.
  -Độ rộng miệng hủy: 260 mm.
  -Thể tích thùng chứa: 115 lít.

  34,800,000 
 • Auto+500

  – Kiểu hủy: Hủy vụn.
  – Công suất hủy: 540 (70gsm/A4).
  – Kích thước hủy: 4 x 40 mm.
  – Chức năng chống kẹt giấy.
  – Độ rộng miệng hủy: 228 mm, 125 mm CD.
  – Thể tích thùng chứa: 80 lít.

  37,860,000 
 • RLX20

  -Kiểu hủy: Hủy vun, hủy liên tục.
  -Công suất hủy: 20-22 tờ (70gsm/A4).
  -Kích cỡ hủy: 4×40 (mm).
  -Chống kẹt giấy.
  -Độ rộng miệng hủy: 260 mm.
  -Thể tích thùng chứa: 115 lít.

  43,200,000 
 • Swinglines C30–36

  – Kiểu hủy: Hủy sợi, hủy liên tục.
  – Công suất hủy: 30 – 32 tờ (70gsm/A4).
  – Kích thước hủy: 4 mm.
  – Chức năng chống kẹt giấy.
  – Độ rộng miệng hủy: 310 mm.
  – Thể tích thùng chứa: 120 lít.

  49,800,000 
 • DM-120M

  – Khe nẹp giấy: 230mm (A4).
  – Kiểu hủy: Hủy Siêu Vụn (Micro Cut).
  – Kích thước hủy: 2 x 10 mm.
  – Số tờ hủy/ lần: 8 tờ (70g).
  – Tốc độ hủy: 2.2m/min.

 • DM-300M

  – Khe nẹp giấy: 240mm (A4).
  – Kiểu hủy: Hủy Siêu Vụn (Micro Cut).
  – Kích thước hủy: 2 x 10 mm.
  – Số tờ hủy/ lần: 15 tờ (70g).
  – Tốc độ hủy: 3.0m/min.

 • PS-630C

  – Kiểu huỷ: Huỷ sợi nhỏ.
  – Công suất hủy (70g tờ): 12 tờ/ 1 lần.
  – Tốc độ hủy: 2.5 (M/ Min).
  – Chức năng tự khởi động và dừng khi huỷ tài liệu xong
  – Chức năng trả ngược khi kẹt giấy.

  4,080,000 
 • PS-650C

  – Kiểu huỷ: Siêu vụn.
  – Công suất hủy (70g tờ): 10 tờ/ 1 lần.
  – Kích thước huỷ: 2.5 x 10mm.
  – Độ rộng để cho vật vào huỷ (mm)/ (inch): 230mm
  – Dung tích bình chứa (Gal/L): 21 L

  4,308,000 
 • PS-910LCD

  – Công nghệ mới lần đầu xuất hiện tại Việt Nam: Điều khiển bằng màn hình cảm ứng LCD.
  – Kiểu hủy: Siêu vụn.
  – Công suất hủy (70g tờ): 10 tờ/ 1 lần.
  – Tốc độ hủy (M / Min): 2.5
  – Kích thước huỷ: 2.5 x 10mm.

  4,188,000 
 • PS-915LCD

  – Công nghệ mới lần đầu xuất hiện tại Việt Nam: Điều khiển bằng màn hình cảm ứng LCD.
  – Kiểu huỷ: Sợi nhỏ cắt chéo.
  – Công suất hủy (70g tờ): 15 tờ/ 1 lần.
  – Tốc độ hủy: 2.5 (M / Min).
  – Kích thước hủy: 4 x 50mm.

  4,308,000 
 • PS-990C

  – Kiểu hủy: Hủy vụn siêu nhỏ.
  – Công suất hủy: 6 tờ A4 70gms/lần.
  – Tốc độ hủy: 2.0 M/ phút.
  – Hủy vụn siêu nhỏ: 3 x 9mm.
  – Hủy được các chất liệu: CD/DVD, credit Card, kim bấm.
  – Kích thước hủy: 220mm.

  5,748,000 
 • PS-836C

  – Kiểu hủy: Hủy vụn.
  – Công suất hủy: 1 lần 17 tờ A4 / 70g.
  – Hủy vụn thành mảnh: 3.8x40mm.
  – Hệ thống chống ồn thế hệ mới.
  – Miệng cắt rộng: 230mm.
  – Tự khởi động, tốc độ: 6.0 m/phút

  5,820,000 
 • PS-880C

  – Kiểu huỷ: Siêu vụn.
  – Công suất hủy (70g tờ): 17 tờ/ 1 lần.
  – Tốc độ hủy: 3.0 (M/ Min).
  – Chức năng tự khởi động và dừng khi huỷ tài liệu xong.
  – Chức năng trả ngược khi kẹt giấy.

  7,068,000 
 • PS-890C

  – Kiểu hủy: Hủy vụn.
  – Công suất hủy: 1 lần 20 tờ A4/ 70g.
  – Hủy vụn thành mảnh: 2 x 10mm.
  – Hệ thống chống ồn thế hệ mới.
  – Miệng cắt rộng: 230mm.

  7,068,000 
 • PS-536C

  – Kiểu hủy: Hủy vụn.
  – Công suất hủy 1 lần: 16 tờ (A4).
  – Hủy liên tục: 100 – 150 tờ.
  – Paper Entry Widty: 230mm.
  – Chức năng tự khởi động và dừng khi huỷ tài liệu xong.
  – Chức năng trả ngược khi kẹt giấy.

  17,160,000 
 • PS-526C

  – Kiểu hủy: Hủy vụn.
  – Công suất hủy 1 lần: 18 tờ (A4).
  – Hủy liên tục: 200 – 300 tờ.
  – Paper Entry Widty: 270mm.

  19,200,000 
 • PS-510C

  – Kiểu huỷ: Huỷ sợi.
  – Công suất hủy 1 lần: 32 tờ (A4)/ 23 tờ (A3).
  – Hủy liên tục: 300 tờ.
  – Paper Entry Widty: 310 mm.
  – Chức năng tự khởi động và dừng khi huỷ tài liệu xong.
  – Chức năng trả ngược khi kẹt giấy.

  29,280,000 
 • PS-3500C

  – Kiểu hủy: Hủy sợi.
  – Công suất hủy (70g): 35 tờ / 1 lần.
  – Kích thước hủy: 4 x 40mm.
  – Dao cắt: Cứng.
  – Tốc độ hủy: 3 (M/ phút).

  37,800,000 
 • PS-1000C

  – Kiểu hủy: Hủy sợi.
  – Công suất hủy (70g): 1000 tờ / 1 lần (Thời gian hủy mỗi lần: 15 phút).
  – Kích thước hủy: 4 x 30mm.
  – Dao cắt: Tích hợp.
  – Tốc độ hủy: 4mpm/13.1ft/min.
  – Độ ồn (dB): 58 dB.

  52,200,000 
 • PS-4500C

  – Kiểu hủy: Hủy sợi.
  – Công suất hủy (70g): 45 tờ/ 1 lần.
  – Kích thước hủy: 3.9 x 45mm.
  – Dao cắt: Cứng.
  – Tốc độ hủy: 3mpm/9.8ft/min.
  – Độ ồn (dB): 54 dB.

  58,200,000 
 • PS-200C

  – Kiểu dáng thiết kế hiện đại từ những chuyên gia hàng đầu thế giới.
  – Kiểu hủy: Hủy sợi nhỏ.
  – Công suất hủy (80g tờ): 10 tờ/ 1 lần.
  – Tự khởi động và dừng khi huỷ tài liệu xong.

  2,340,000 
 • PS-2200C

  – Kiểu dáng thiết kế hiện đại từ những chuyên gia hàng đầu thế giới.
  – Kiểu hủy: Hủy sợi nhỏ.
  – Công suất hủy (70g tờ): 16 tờ/ 1 lần.
  – Tự khởi động và dừng khi huỷ tài liệu xong.

  4,548,000 
 • PS-3000M

  – Kiểu dáng thiết kế hiện đại từ những chuyên gia hàng đầu thế giới
  – Kiểu hủy: Siêu vụn.
  – Công suất hủy (70g tờ): 15 tờ/ 1 lần.
  – Tự khởi động và dừng khi huỷ tài liệu xong.
  – Chức năng trả ngược khi kẹt giấy.

  6,588,000 
 • PS-3000C

  – Kiểu dáng thiết kế hiện đại từ những chuyên gia hàng đầu thế giới.
  – Kiểu hủy: Siêu vụn.
  – Công suất hủy (70g tờ): 22 tờ/ 1 lần.
  – Tự khởi động và dừng khi huỷ tài liệu xong.
  – Chức năng trả ngược khi kẹt giấy.

  6,468,000 
 • PS-8900C

  – Kiểu hủy: Sợi nhỏ cắt chéo.
  – Công nghệ mới lần đầu xuất hiện tại Việt Nam: Điều khiển bằng màn hình cảm ứng LCD.
  – Công suất hủy (70g tờ): 18 tờ/ 1 lần.
  – Tự khởi động và dừng khi huỷ tài liệu xong.

  8,388,000 
 • PS-1200C

  – Kiểu dáng thiết kế hiện đại từ những chuyên gia hàng đầu thế giới.
  – Kiểu hủy: Hủy sợi nhỏ.
  – Công suất hủy (70g tờ): 22 tờ/ 1 lần.
  – Tự khởi động và dừng khi huỷ tài liệu xong.

  4,308,000 
 • PS-2200M

  – Kiểu dáng thiết kế hiện đại từ những chuyên gia hàng đầu thế giới.
  – Kiểu hủy: Siêu vụn.
  – Công suất hủy (70g tờ): 10 tờ/ 1 lần.
  – Tự khởi động và dừng khi huỷ tài liệu xong.
  – Chức năng trả ngược khi kẹt giấy.

  4,668,000