Xem tất cả 7 kết quả

 • ZIBA HC-27

  -Hủy vụn thành mảnh: 3x16mm.
  -Công suất hủy (70g A4): 6.
  -Tốc độ hủy: 3.5m/phút.
  -Miệng cắt rộng: 220mm.
  -Thùng giấy: 15 lít.

  3,150,000 
 • ZIBA HC-38

  – Hủy vụn thành mảnh: 3 x 10 mm.
  – Khổ giấy: A4.
  – Công suất hủy: 7 – 8 lần (70g/ A4).
  – Tốc độ hủy: 3.5 m/ phút.
  – Miệng cắt rộng: 220 mm.
  – Thùng giấy: 17 lít.

  3,860,000 
 • ZIBA HS-38

  – Hủy vụn thành mảnh: 3.8mm
  – Công suất hủy: 14 – 15 tờ (70g).
  – Khổ giấy: A4.
  – Tốc độ hủy 3.5m/ phút.
  – Miệng cắt rộng: 220mm.
  – Thùng giấy: 17 lít.

  5,250,000 
 • ZIBA HC-52

  -Hủy vụn thành mảnh: 3x30mm.
  -Công suất hủy (70g/ A4): 12.
  -Tốc độ hủy: 3.5m/phút.
  -Miệng cắt rộng: 220mm.
  -Thùng giấy: 21 lít.
  -Nút cảm ứng.

  5,680,000 
 • ZIBA PC-410CD

  – Hủy vụn thành mảnh: 2.5 x 15 mm.
  – Công suất hủy: 9 – 11 tờ (70g).
  – Khổ giấy: A4.
  – Tốc độ hủy: 3.5 m/ phút.
  – Miệng cắt rộng: 220mm.
  – Thùng giấy: 28 lít.

  7,760,000 
 • ZIBA PC-415CD

  – Hủy vụn thành mảnh: 2 x 10 mm.
  – Công suất hủy: 13 – 15 tờ (70g).
  – Khổ giấy: A4.
  – Tốc độ hủy: 3.8m/ phút.
  – Miệng cắt rộng: 220 mm.
  – Thùng giấy: 30 lít.

  8,960,000 
 • ZIBA PC-417CD

  – Hủy vụn thành mảnh: 2 x 10 mm.
  – Công suất hủy: 14 – 16 tờ (70g).
  – Khổ giấy: A4.
  – Tốc độ hủy: 6.0m/ phút.
  – Miệng cắt rộng: 220 mm.
  – Chức năng thùng giấy: 42 lít.

  9,950,000