Xem tất cả 27 kết quả

 • SILICON PS-812C

  – Công suất hủy 1 lần: 8 tờ A4 / 70g.
  – Hủy vụn thành mảnh: 3.8 x 50 mm.
  – Tự khởi động, tốc độ: 4m/ phút.
  – Hủy được các chất liệu: Ghim bấm, thẻ nhựa.
  – Miệng cắt rộng: 230mm.

  2,230,000 
 • SILICON PS-815C

  – Kiểu thùng: Nhấc nắp máy.
  – Huỷ liên tục: 50-100 tờ.
  – Kiểu huỷ: Huỷ sợi nhỏ.
  – Cỡ giấy huỷ: 5 x 38 mm.
  – Tốc độ hủy: 2.25m/ phút.
  – Thời gian hủy: 3 phút.
  – Thùng chứa giấy: 15 lít.

  2,280,000 
 • SILICON PS-508M

  – Huỷ liên tục: 50-100 tờ
  – Kiểu huỷ giấy: Huỷ sợi nhỏ.
  – Công suất huỷ: 8 tờ /70gsm.
  – Cỡ giấy huỷ: 5 x 38 mm.
  – Thời gian hủy: 3-5 giây.
  – Kích thước huỷ CD: 30mm.
  – Thùng chứa giấy: 16 lít.

  2,352,000 
 • SILICON PS-800C

  – Huỷ liên tục: 50-100 tờ.
  – Kiểu huỷ: Hủy sợi nhỏ.
  – Công suất huỷ: 8 tờ /70gsm.
  – Cỡ giấy huỷ: 3.8 x40 mm
  – Thời gian hủy: 3-5 phút.
  – Kích thước huỷ CD: 30mm
  – Thùng chứa giấy: 21 lít.

  2,472,000 
 • SILICON PS-610C

  – Kiểu huỷ: Huỷ vụn.
  – Công suất hủy (70g tờ): 10 tờ/ 1lần.
  – Tốc độ hủy: 2.7 (M/ Min).
  – Chức năng tự khởi động và dừng khi huỷ tài liệu xong.
  – Chức năng trả ngược khi kẹt giấy.

  3,960,000 
 • SILICON PS-620C

  – Kiểu huỷ: Huỷ vụn.
  – Công suất hủy (70g tờ): 12 tờ/ 1lần.
  – Tốc độ hủy: 2.7 (M/ Min).
  – Tự khởi động và dừng khi huỷ tài liệu xong.

  4,380,000 
 • PS-630C

  – Kiểu huỷ: Huỷ sợi nhỏ.
  – Công suất hủy (70g tờ): 12 tờ/ 1 lần.
  – Tốc độ hủy: 2.5 (M/ Min).
  – Chức năng tự khởi động và dừng khi huỷ tài liệu xong
  – Chức năng trả ngược khi kẹt giấy.

  4,080,000 
 • PS-650C

  – Kiểu huỷ: Siêu vụn.
  – Công suất hủy (70g tờ): 10 tờ/ 1 lần.
  – Kích thước huỷ: 2.5 x 10mm.
  – Độ rộng để cho vật vào huỷ (mm)/ (inch): 230mm
  – Dung tích bình chứa (Gal/L): 21 L

  4,308,000 
 • PS-910LCD

  – Công nghệ mới lần đầu xuất hiện tại Việt Nam: Điều khiển bằng màn hình cảm ứng LCD.
  – Kiểu hủy: Siêu vụn.
  – Công suất hủy (70g tờ): 10 tờ/ 1 lần.
  – Tốc độ hủy (M / Min): 2.5
  – Kích thước huỷ: 2.5 x 10mm.

  4,188,000 
 • PS-915LCD

  – Công nghệ mới lần đầu xuất hiện tại Việt Nam: Điều khiển bằng màn hình cảm ứng LCD.
  – Kiểu huỷ: Sợi nhỏ cắt chéo.
  – Công suất hủy (70g tờ): 15 tờ/ 1 lần.
  – Tốc độ hủy: 2.5 (M / Min).
  – Kích thước hủy: 4 x 50mm.

  4,308,000 
 • PS-990C

  – Kiểu hủy: Hủy vụn siêu nhỏ.
  – Công suất hủy: 6 tờ A4 70gms/lần.
  – Tốc độ hủy: 2.0 M/ phút.
  – Hủy vụn siêu nhỏ: 3 x 9mm.
  – Hủy được các chất liệu: CD/DVD, credit Card, kim bấm.
  – Kích thước hủy: 220mm.

  5,748,000 
 • PS-836C

  – Kiểu hủy: Hủy vụn.
  – Công suất hủy: 1 lần 17 tờ A4 / 70g.
  – Hủy vụn thành mảnh: 3.8x40mm.
  – Hệ thống chống ồn thế hệ mới.
  – Miệng cắt rộng: 230mm.
  – Tự khởi động, tốc độ: 6.0 m/phút

  5,820,000 
 • PS-880C

  – Kiểu huỷ: Siêu vụn.
  – Công suất hủy (70g tờ): 17 tờ/ 1 lần.
  – Tốc độ hủy: 3.0 (M/ Min).
  – Chức năng tự khởi động và dừng khi huỷ tài liệu xong.
  – Chức năng trả ngược khi kẹt giấy.

  7,068,000 
 • PS-890C

  – Kiểu hủy: Hủy vụn.
  – Công suất hủy: 1 lần 20 tờ A4/ 70g.
  – Hủy vụn thành mảnh: 2 x 10mm.
  – Hệ thống chống ồn thế hệ mới.
  – Miệng cắt rộng: 230mm.

  7,068,000 
 • PS-536C

  – Kiểu hủy: Hủy vụn.
  – Công suất hủy 1 lần: 16 tờ (A4).
  – Hủy liên tục: 100 – 150 tờ.
  – Paper Entry Widty: 230mm.
  – Chức năng tự khởi động và dừng khi huỷ tài liệu xong.
  – Chức năng trả ngược khi kẹt giấy.

  17,160,000 
 • PS-526C

  – Kiểu hủy: Hủy vụn.
  – Công suất hủy 1 lần: 18 tờ (A4).
  – Hủy liên tục: 200 – 300 tờ.
  – Paper Entry Widty: 270mm.

  19,200,000 
 • PS-510C

  – Kiểu huỷ: Huỷ sợi.
  – Công suất hủy 1 lần: 32 tờ (A4)/ 23 tờ (A3).
  – Hủy liên tục: 300 tờ.
  – Paper Entry Widty: 310 mm.
  – Chức năng tự khởi động và dừng khi huỷ tài liệu xong.
  – Chức năng trả ngược khi kẹt giấy.

  29,280,000 
 • PS-3500C

  – Kiểu hủy: Hủy sợi.
  – Công suất hủy (70g): 35 tờ / 1 lần.
  – Kích thước hủy: 4 x 40mm.
  – Dao cắt: Cứng.
  – Tốc độ hủy: 3 (M/ phút).

  37,800,000 
 • PS-1000C

  – Kiểu hủy: Hủy sợi.
  – Công suất hủy (70g): 1000 tờ / 1 lần (Thời gian hủy mỗi lần: 15 phút).
  – Kích thước hủy: 4 x 30mm.
  – Dao cắt: Tích hợp.
  – Tốc độ hủy: 4mpm/13.1ft/min.
  – Độ ồn (dB): 58 dB.

  52,200,000 
 • PS-4500C

  – Kiểu hủy: Hủy sợi.
  – Công suất hủy (70g): 45 tờ/ 1 lần.
  – Kích thước hủy: 3.9 x 45mm.
  – Dao cắt: Cứng.
  – Tốc độ hủy: 3mpm/9.8ft/min.
  – Độ ồn (dB): 54 dB.

  58,200,000 
 • PS-200C

  – Kiểu dáng thiết kế hiện đại từ những chuyên gia hàng đầu thế giới.
  – Kiểu hủy: Hủy sợi nhỏ.
  – Công suất hủy (80g tờ): 10 tờ/ 1 lần.
  – Tự khởi động và dừng khi huỷ tài liệu xong.

  2,340,000 
 • PS-2200C

  – Kiểu dáng thiết kế hiện đại từ những chuyên gia hàng đầu thế giới.
  – Kiểu hủy: Hủy sợi nhỏ.
  – Công suất hủy (70g tờ): 16 tờ/ 1 lần.
  – Tự khởi động và dừng khi huỷ tài liệu xong.

  4,548,000 
 • PS-3000M

  – Kiểu dáng thiết kế hiện đại từ những chuyên gia hàng đầu thế giới
  – Kiểu hủy: Siêu vụn.
  – Công suất hủy (70g tờ): 15 tờ/ 1 lần.
  – Tự khởi động và dừng khi huỷ tài liệu xong.
  – Chức năng trả ngược khi kẹt giấy.

  6,588,000 
 • PS-3000C

  – Kiểu dáng thiết kế hiện đại từ những chuyên gia hàng đầu thế giới.
  – Kiểu hủy: Siêu vụn.
  – Công suất hủy (70g tờ): 22 tờ/ 1 lần.
  – Tự khởi động và dừng khi huỷ tài liệu xong.
  – Chức năng trả ngược khi kẹt giấy.

  6,468,000 
 • PS-8900C

  – Kiểu hủy: Sợi nhỏ cắt chéo.
  – Công nghệ mới lần đầu xuất hiện tại Việt Nam: Điều khiển bằng màn hình cảm ứng LCD.
  – Công suất hủy (70g tờ): 18 tờ/ 1 lần.
  – Tự khởi động và dừng khi huỷ tài liệu xong.

  8,388,000 
 • PS-1200C

  – Kiểu dáng thiết kế hiện đại từ những chuyên gia hàng đầu thế giới.
  – Kiểu hủy: Hủy sợi nhỏ.
  – Công suất hủy (70g tờ): 22 tờ/ 1 lần.
  – Tự khởi động và dừng khi huỷ tài liệu xong.

  4,308,000 
 • PS-2200M

  – Kiểu dáng thiết kế hiện đại từ những chuyên gia hàng đầu thế giới.
  – Kiểu hủy: Siêu vụn.
  – Công suất hủy (70g tờ): 10 tờ/ 1 lần.
  – Tự khởi động và dừng khi huỷ tài liệu xong.
  – Chức năng trả ngược khi kẹt giấy.

  4,668,000