Xem tất cả 2 kết quả

 • LBA H-8CD

  – Máy hủy giấy hủy 1 lần 8 tờ A4.
  – Vụn thành mảnh: 2 x 9 mm
  – Hệ thống chống ồn thế hệ mới.
  – Cắt CD/ Card/ Kim bấm.
  – Miệng cắt rộng 220 mm
  – Tự khởi động, tốc độ: 3.5m/Phút.
  – Chức năng trả giấy ngược.

  4,480,000 
 • LBA P-13CD

  – Hủy 1 lần 14 – 16 tờ A4.
  – Vụn thành mảnh: 3 x 20 mm.
  – Cắt CD/ Card/ Kim bấm.
  – Hệ thống chống ồn thế hệ mới.
  – Miệng cắt rộng 220 mm.
  – Tự khởi động, tốc độ: 3.8m/Phút.

  7,160,000