Xem tất cả 15 kết quả

 • GBC Alpha-Confetti

  – Kiểu hủy: Hủy vụn.
  – Công suất hủy: 5 tờ (70gsm/A4).
  – Kích cỡ hủy: 4 x 38 mm.
  – Chức năng chống kẹt giấy.
  – Độ rộng miệng hủy: 224 mm.
  – Thể tích thùng chứa: 10 lít.

  1,750,000 
 • GBC Silencio-V30WS

  – Kiểu hủy: Hủy sợi.
  – Công suất hủy: 5 tờ (70gsm/A4).
  – Kích thước hủy: 6 mm.
  – Chức năng chống kẹt giấy.
  – Độ rộng miệng hủy: 220 mm.
  – Thể tích thùng chứa: 18 lít.

  2,140,000 
 • GBC DUO

  – Kiểu hủy: Hủy vụn.
  – Công suất hủy: 11 tờ (70gsm/A4).
  – Kích cỡ hủy: 4 x 45 mm.
  – Chức năng chống kẹt giấy.
  – Độ rộng miệng hủy: 220 mm, 125 mm CD
  – Thể tích thùng chứa: 17 lít.

  3,120,000 
 • GBC Auto+60X

  – Kiểu hủy: Hủy vụn.
  – Công suất hủy: 65 (70gsm/A4).
  – Kích thước hủy: 4 x 45 mm.
  – Chức năng chống kẹt giấy.
  – Độ rộng miệng hủy: 228 mm, 125 mm CD.
  – Thể tích thùng chứa: 15 lít.

  5,640,000 
 • GBC ShredMaster 22SM

  – Kiểu hủy: Hủy siêu vụn.
  – Công suất hủy: 6-8 tờ (70gsm/A4).
  – Kích thước hủy: 2 x 10 mm.
  – Chức năng chống kẹt giấy.
  – Độ rộng miệng hủy: 228 mm, 125 mm CD.
  – Thể tích thùng chứa: 20 lít.

  6,948,000 
 • GBC Auto+100X

  -Kiểu hủy: Hủy vụn.
  -Công suất hủy: Tự động liên tục 100 tờ thông thường 6 tờ (70gsm/A4).
  -Chế độ bảo mật, đóng nắp khay giấy khi hủy.
  -Kích thước hủy: 4 x 50 (mm).
  -Chống kẹt giấy.
  -Khả năng hủy: Hủy giấy, kim kẹp, thẻ Credit.
  -Độ rộng miệng hủy: 230 mm.
  -Thể tích thùng chứa: 27 lít.

  8,280,000 
 • GBC ShredMaster 31SX

  -Công suất hủy: 14-16 tờ (70gsm/A4).
  -Kích thước hủy: 4 x 25mm.
  -Chống kẹt giấy.
  -Độ rộng miệng hủy: 228 mm, 125 mm CD.
  -Khả năng hủy: Hủy giấy, kim kẹp, thẻ Credit, CD.
  -Thể tích thùng chứa: 30 lít.

  8,748,000 
 • GBC RDS-2250

  – Kiểu hủy: Hủy sợi (hủy liên tục).
  – Công suất hủy: 22 tờ (70gsm/A4).
  – Chức năng: Hủy giấy, kim kẹp, kim bấm, CD.
  – Kích thước hủy: 5.8 mm.
  – Chức năng chống kẹt giấy.
  – Độ rộng miệng hủy: 250 mm.
  – Thể tích thùng chứa: 50 lít.

  14,928,000 
 • GBC ShredMaster PRO 64C

  – Máy hủy giấy sử dụng cho văn phòng lớn.
  – Kiểu hủy: Hủy vụn giấy A4.
  – Kích thước hủy: 3 x 25 mm (micro cut).
  – Công suất hủy: 18-22 tờ (80gsm/A4).
  – Chức năng hủy: CD, kim bấm, kim kẹp (khe hủy CD riêng)
  – Tốc độ hủy: 4.0m/ phút.

  18,960,000 
 • Auto+300

  -Kiểu hủy: Hủy vụn.
  -Công suất hủy: 320 (70gsm/A4).
  -Kích thước hủy: 4×40 (mm).
  -Chống kẹt giấy.
  -Độ rộng miệng hủy: 228 mm, 125 mm CD.
  -Thể tích thùng chứa: 40 lít.

  18,600,000 
 • ShredMaster PRO 65C

  -Máy hủy giấy sử dụng văn phòng lớn.
  -Kiểu hủy: Hủy vụn A4 paper.
  -Công suất hủy: 18-22 tờ (80gsm/A4).
  -Kích cỡ hủy: 3 x25 mm (micro cut).

  20,400,000 
 • RLS32

  -Kiểu hủy: Hủy sợi, hủy liên tục.
  -Công suất hủy: 32 – 34 tờ (70gsm/A4).
  -Kích thước hủy: 5.8mm.
  -Chống kẹt giấy.
  -Độ rộng miệng hủy: 260 mm.
  -Thể tích thùng chứa: 115 lít.

  34,800,000 
 • Auto+500

  – Kiểu hủy: Hủy vụn.
  – Công suất hủy: 540 (70gsm/A4).
  – Kích thước hủy: 4 x 40 mm.
  – Chức năng chống kẹt giấy.
  – Độ rộng miệng hủy: 228 mm, 125 mm CD.
  – Thể tích thùng chứa: 80 lít.

  37,860,000 
 • RLX20

  -Kiểu hủy: Hủy vun, hủy liên tục.
  -Công suất hủy: 20-22 tờ (70gsm/A4).
  -Kích cỡ hủy: 4×40 (mm).
  -Chống kẹt giấy.
  -Độ rộng miệng hủy: 260 mm.
  -Thể tích thùng chứa: 115 lít.

  43,200,000 
 • Swinglines C30–36

  – Kiểu hủy: Hủy sợi, hủy liên tục.
  – Công suất hủy: 30 – 32 tờ (70gsm/A4).
  – Kích thước hủy: 4 mm.
  – Chức năng chống kẹt giấy.
  – Độ rộng miệng hủy: 310 mm.
  – Thể tích thùng chứa: 120 lít.

  49,800,000