Xem tất cả 7 kết quả

 • DINO STAR

  – Kiểu hủy: Hủy sợi.
  – Công suất hủy: 5 tờ (70gsm/A4).
  – Kích cỡ hủy: 3 mm.
  – Chức năng chống kẹt giấy.
  – Độ rộng miệng hủy: 220 mm.
  – Thể tích thùng chứa: 15 lít.

  2,760,000 
 • DINO SUPERSTAR

  – Kiểu hủy: Hủy vụn.
  – Công suất hủy: 6 tờ (70gsm/A4).
  – Kích cỡ hủy: 3 x 15 mm.
  – Chức năng chống kẹt giấy.
  – Độ rộng miệng hủy: 220 mm.
  – Thể tích thùng chứa: 15 lít.

  3,680,000 
 • DINO 22S

  – Kiểu hủy: Hủy sợi.
  – Công suất hủy: 11 tờ (70gsm/ A4).
  – Kích thước hủy: 4 mm.
  – Chức năng chống kẹt giấy.
  – Độ rộng miệng hủy: 220 mm
  – Thể tích thùng chứa: 16 lít

 • DINO C22

  – Kiểu hủy: Hủy siêu vụn.
  – Công suất hủy: 8 tờ (70gsm/A4).
  – Kích thước hủy: 2 x 12 (mm).
  – Chức năng chống kẹt giấy.
  – Độ rộng miệng hủy: 220 mm.
  – Thể tích thùng chứa: 20 lít.

  5,100,000 
 • DINO C-DELUXE

  – Kiểu hủy: Hủy siêu vụn.
  – Công suất hủy: 6 – 8 tờ (70gsm/ A4).
  – Kích cỡ hủy: 2 x 9 mm.
  – Độ rộng miệng hủy: 220 mm.
  – Khả năng hủy: Hủy giấy, kim kẹp, thẻ Credit.
  – Thể tích thùng chứa: 20 lít.

  5,400,000 
 • DINO PLUS

  – Kiểu hủy: Hủy siêu vụn.
  – Công suất hủy: 15 tờ (70gsm/A4).
  – Kích thước hủy: 3 x 20 (mm), 8 (mm) CD.
  – Chức năng chống kẹt giấy.
  – Độ rộng miệng hủy: 220 mm.
  – Thể tích thùng chứa: 25 lít.

  6,600,000 
 • DINO GRAND

  – Kiểu hủy: Hủy vụn.
  – Chức năng hủy tự động.
  – Công suất hủy: 17 tờ (80gsm/A4).
  – Kích cỡ hủy giấy: 3 x 23 (mm).
  – Độ rộng miệng hủy giấy: 220 mm.
  – Độ rộng miệng hủy CD: 125 mm.
  – Thể tích thùng chứa: 30 lít (giấy), 5 lít (CD).

  8,220,000