Xem tất cả 10 kết quả

 • BINGO C30

  – Kiểu hủy: Hủy vụn
  – Cỡ mảnh hủy: 2 x 10 mm
  – Công suất hủy tối đa: 6 đến 8 tờ/lần 70g (A4)
  – Tốc độ hủy: 3,5 m/phút
  – Dung tích thùng chứa: 15 lít

  3,460,000 
 • BINGO C32

  – Kiểu hủy: Hủy vụn
  – Cỡ mảnh hủy: 2 x 6 mm
  – Công suất hủy tối đa: 9 đến 10 tờ/lần 70g (A4)
  – Tốc độ hủy: 3,5 m/phút
  – Dung tích thùng chứa: 20 lít

  4,580,000 
 • BINGO C35

  – Kiểu hủy: Hủy vụn
  – Cỡ mảnh hủy: 2 x 12 mm
  – Công suất hủy tối đa: 9 đến 10 tờ/lần 70g (A4)
  – Tốc độ hủy: 3,5 m/phút
  – Dung tích thùng chứa: 20 lít

  4,680,000 
 • BINGO C36

  – HỦY ĐƯỢC KIM KẸP, KIM BẤM, THẺ….
  – Miệng cắt: 220mm
  – Kiểu hủy: Hủy vụn
  – Kích cỡ cắt: 3 x 30mm
  – Số tờ cắt: 12-14 tờ (A4, 70g)
  – Tốc độ cắt: 3,0m / phút
  – Thùng đựng giấy: 25Lít

  4,960,000 
 • BINGO C40CD

  – HỦY KIM KẸP, KIM BẤM, ID CARD, ĐĨA CD…
  – Kiểu hủy: Hủy vụn.
  – Miệng cắt: 230mm.
  – Cỡ mảnh hủy: 3 x 40 mm.
  – Công suất hủy tối đa: 10-12 tờ (A4, 70 gm).
  – Tốc độ hủy: 2,5m/ phút.
  – Dung tích thùng chứa: 22 lít (3 lít/CD).

  5,280,000 
 • BINGO C45CD

  – HỦY KIM KẸP, KIM BẤM, ID CARD, ĐĨA CD…
  – Kiểu hủy: Hủy vụn.
  – Miệng cắt: 230mm.
  – Cỡ mảnh hủy: 2 x 10mm.
  – Công suất hủy tối đa: 8-10 tờ (A4, 70 gm)/ 1CD.
  – Tốc độ cắt: 2,5m/phút.
  – Dung tích thùng chứa: 23 lít (3 lít/CD).

  6,250,000 
 • BINGO C46CDT

  – HỦY KIM KẸP, KIM BẤM, ID CARD, ĐĨA CD…
  – Kiểu hủy: Hủy vụn.
  – Miệng cắt: 230mm.
  – Cỡ mảnh hủy: 3 x 40mm.
  – Công suất hủy tối đa: 15-17 tờ (A4, 70 gm)/ 1CD.
  – Tốc độ cắt: 2,5m/phút
  – Thùng đựng giấy: 25 lít/ 7lít CD.

  7,150,000 
 • BINGO ELEGANT

  – Kiểu hủy: Hủy vụn
  – Cỡ mảnh hủy: 3 x 23 mm
  – Công suất hủy tối đa: 17 tờ/lần 70g (A4)
  – Tốc độ hủy: 3,5 m/phút
  – Dung tích thùng chứa: 27 lít

  7,450,000 
 • BINGO 168-CD1

  – HỦY ĐƯỢC KIM KẸP, KIM BẤM, ID CARD, ĐĨA CD…..
  – Kiểu hủy: Hủy vụn
  – Cỡ mảnh hủy: 4 x 40 mm
  – Tốc độ hủy: 3m/ phút
  – Độ rộng miệng hủy giấy: 330 mm
  – Dung tích thùng đựng giấy: 53 lít

  19,850,000 
 • BINGO 168-CD2

  – HỦY ĐƯỢC KIM KẸP, KIM BẤM, ID CARD, ĐĨA CD…..
  – Kiểu hủy: Hủy vụn
  – Cỡ mảnh hủy: 4 x 33mm
  – Tốc độ cắt: 3m/ phút
  – Hủy liên tục: 30 – 60 phút (300 tờ)
  – Độ rộng miệng hủy giấy: 330mm
  – Dung tích thùng đựng giấy: 80 lít

  22,550,000