Xem tất cả 49 kết quả

 • PT-LB303

  – Công nghệ hình ảnh: Transparent LCD panel (x 3, R/G/B).
  – Cường độ chiếu sáng: 3100 ANSI Lumens.
  – Độ phân giải: 1024 x 768 (XGA).
  – Độ tương phản: 16000:1.

  10,950,000 
 • PT-LB353

  – Độ phân giải: 1024 x 768 (XGA).
  – Độ tương phản: 16000:1.
  – Bóng đèn: 230W UHM.

  11,990,000 
 • PT-LB382

  – Cường độ sáng: 3800 ANSI Lumens.
  – Độ tương phản: 12,000:1
  – Độ phân giải thực: XGA (1024×768).
  – Bóng đèn: 230W.

  12,990,000 
 • PT-LB383 

  – Cường độ chiếu sáng: 3800 ANSI Lumens.
  – Độ phân giải: 1024 x 768 (XGA).
  – Độ tương phản: 16000:1.
  – Bóng đèn: 230W UHM.

  13,180,000 
 • PT-LB423

  – Cường độ chiếu sáng: 4100 ANSI Lumens.
  – Độ phân giải: 1024 x 768 (XGA).
  – Độ tương phản: 16000:1.
  – Bóng đèn: 230W UHM.

  16,550,000 
 • PT-LB412 

  – Độ phân giải: XGA (1024 x 768).
  – Độ tương phản: 12000:1
  – Bóng đèn: 230W UHM.

  17,550,000 
 • PT-LW362

  – Độ sáng: 3600 ANSI Lumens.
  – Độ tương phản: 12.000:1
  – Độ phân giải thực: WXGA (1280×800).

  15,280,000 
 • PT-LW373

  -Cường độ chiếu sáng: 3,600 ANSI Lumens.
  -Độ phân giải: 1,280 x 800 (SXGA).
  -Độ tương phản: 16,000:1.

  15,840,000 
 • PT-VW350A 

  – Cường độ chiếu sáng: 4000 Ansi Lumens.
  – Độ phân giải: 1280 x 800 (WXGA).
  – Độ tương phản: 12000:1
  – Bóng đèn: 240W UHM.

  17,450,000 
 • PT-VX420A

  – Độ phân giải: 1024 x 768 (XGA).
  – Độ tương phản: 10.000:1
  – Bóng đèn: 230W UHM
  – Tuổi thọ bóng đèn tối đa: 7000 giờ (Eco)

  18,550,000 
 • PT-TX320

  -Cường độ chiếu sáng: 3,200 ANSI Lumens.
  -Độ phân giải: 1,024 x 768 (XGA).
  -Độ tương phản: 16,000:1.
  -Bóng đèn: 230W UHM.

  15,620,000 
 • PT-TX400A

  – Độ sáng: 3500 ANSI Lumens
  – Độ tương phản: 5000:1
  – Độ phân giải thực: WXGA (1280×800)
  – Bóng đèn: 230W-8000H

  17,660,000 
 • PT-TX402

  – Cường độ chiếu sáng: 3800 Ansi Lumens.
  – Độ phân giải: 1024 x 768 (XGA).
  – Độ tương phản: 12000:1.
  – Bóng đèn 230W UHM.

  17,850,000 
 • PT-TX410

  -Cường độ chiếu sáng: 3,800 ANSI Lumens.
  -Độ phân giải: 1,024 x 768 (XGA).
  -Độ tương phản: 16,000:1.

  17,600,000 
 • PT-TW250A

  – Máy chiếu gần đa phương tiện công nghệ 3LCD
  – Độ sáng: 2700 ANSI Lumens
  – Độ tương phản: 5000:1
  – Độ phân giải thực: WXGA (1280×800)
  – Bóng đèn: 230W-8000H

  17,450,000 
 • PT-TW351R

  – Công nghệ: LCD.
  – Cường độ chiếu sáng: 3300 ANSI Lumens.
  – Độ phân giải: 1280 x 800 (SXGA).
  – Độ tương phản: 16000:1.

  25,300,000 
 • PT-TW343R

  – Cường độ chiếu sáng: 3300 Ansi Lumens.
  – Độ phân giải: 1280 x 800 (WXGA).
  – Độ tương phản: 12000:1.
  – Bóng đèn 230W UHM.

  25,780,000 
 • PT-VX600A

  – Máy chiếu công nghệ LCD.
  – Độ sáng: 5,500 ANSI Lumens.
  – Độ phân giải: 1024 x 768 (XGA).
  – Độ tương phản: 10.000:1.
  – Tuổi thọ bóng đèn: 7,000 giờ.

  23,430,000 
 • PT-VX610

  -Cường độ chiếu sáng: 5,500 ANSI Lumens.
  -Độ phân giải: 1,024 x 768 (XGA).
  -Độ tương phản: 16,000:1.
  -Bóng đèn: 280W UHM.

  25,850,000 
 • PT-VW530

  – Cường độ chiếu sáng: 5000 Ansi Lumens.
  – Độ phân giải: 1200 x 800 (WXGA).
  – Độ tương phản: 10000:1
  – Bóng đèn: 270W UHM.
  – Tuổi thọ Filter: Trên 7000 giờ.

  25,300,000 
 • PT-VW540A

  -Cường độ chiếu sáng: 5,500 ANSI Lumens.
  -Độ phân giải: 1,280 x 800 (SXGA).
  -Độ tương phản: 16,000:1.
  -Bóng đèn: 270W UHM.

  26,290,000 
 • PT-VX425NA

  – Cường độ chiếu sáng: 4500 Ansi Lumens.
  – Độ phân giải: 1024 x 768 (XGA).
  – Độ tương phản: 12000:1.
  – Bóng đèn: 240W UHM.

  20,570,000 
 • PT-VX605N

  – Cường độ chiếu sáng: 5500 Ansi Lumens
  – Độ phân giải máy chiếu: 1024×768 (XGA)
  – Độ tương phản: 5000:1
  – Bóng đèn 270W UHM

  36,450,000 
 • PT-VW355NZ

  – Cường độ chiếu sáng: 4000 Ansi Lumens.
  – Độ phân giải: WXGA (1280 x 800).
  – Độ tương phản: 12.000:1
  – Bóng đèn: 240W UHM.
  – Tuổi thọ bóng đèn tối đa: 7000 giờ (Eco).

  33,650,000 
 • PT-VW535N

  – Cường độ chiếu sáng: 5000 Ansi Lumens.
  – Độ phân giải: WXGA (1280 x 800).
  – Độ tương phản: 10000:1.
  – Bóng đèn: 270W UHM.

  41,860,000 
 • PT-EX620

  -Cường độ chiếu sáng: 6.200 ANSI Lumens.
  -Độ tương phản: 10,000:1.
  -Độ phân giải: 1,024 x 768 (XGA).
  -Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN RJ45.
  -Bóng đèn: 320W UHM.

  63,300,000 
 • PT-EX800

  -Cường độ chiếu sáng: 7,500 ANSI Lumens.
  -Độ phân giải: 1,024 x 768 (XGA).
  -Độ tương phản: 5000:1.
  -Bóng đèn: 300W UHM.

  101,200,000 
 • PT-EW650

  -Cường độ chiếu sáng: 5,800 ANSI Lumens.
  -Độ phân giải: 1,280 x 800 (WXGA).
  -Độ tương phản: 10,000:1.
  -Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN RJ45.

  66,850,000 
 • PT-EZ590

  -Cường độ chiếu sáng: 5,400 ANSI Lumens.
  -Độ phân giải: 1,900 x 1,200 (WUXGA).
  -Độ tương phản: 10,000:1.
  -Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN RJ45.

  68,200,000 
 • PT-EZ770

  -Cường độ chiếu sáng: 7,500 ANSI Lumens.
  -Độ phân giải: 1,024 x 768 (XGA).
  -Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN RJ45.
  -Độ tương phản: 5000:1.

  150,500,000 
 • PT-RW330EA

  – Máy chiếu đa phương tiện công nghệ DLP
  – Độ sáng: 3500 ANSI Lumens
  – Độ tương phản: 10,000:1
  – Độ phân giải thực: WXGA (1280×800)
  – LED/ Laser-Combined 20,000 giờ (No Lamp Replace)

  69,800,000 
 • PT-AE8000

  – Máy chiếu đa phương tiện công nghệ LCD.
  – Độ sáng: 2400 ANSI Lumens.
  – Độ tương phản: 500.000:1
  – Độ phân giải thực: Full HD 1080p (1920×1080).
  – Tỉ lệ màn hình: 16:9

  75,880,000 
 • PT-RW430EAK

  – PT-RW430EAK (Màu Đen), PT-RW430EAW (Màu Trắng)
  – Máy chiếu đa phương tiện công nghệ DLP
  – Độ sáng: 3500 ANSI Lumens
  – Độ tương phản: 20.000:1
  – Độ phân giải thực: WXGA (1280×800)

  84,900,000 
 • PT-RZ370EA

  – Máy chiếu đa phương tiện công nghệ DLP
  – Độ sáng: 3500 ANSI Lumens
  – Độ tương phản: 10,000:1
  – Độ phân giải thực: Full HD (1920×1080)

  87,500,000 
 • PT-RZ470EAK

  – PT-RZ470EAK (Màu Đen), PT-RZ470EAW (Màu Trắng)
  – Máy chiếu đa phương tiện công nghệ DLP
  – Độ sáng: 3500 ANSI Lumens
  – Độ tương phản: 20,000:1
  – Độ phân giải thực: Full HD (1920×1080)

  98,800,000 
 • PT-DX610ELS

  – Máy chiếu đa phương tiện công nghệ DLP
  – Độ sáng: 6500 ANSI Lumens.
  – Độ tương phản: 2000:1.
  – Độ phân giải thực: XGA (1024×768).
  – Tỉ lệ màn hình: 4:3.

  108,500,000 
 • PT-DX820AB

  -Công nghệ trình chiếu DLP.
  -Cường độ chiếu sáng: 8.200 ANSI Lumens.
  -Độ phân giải: 1,024 x 768 (XGA).
  -Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN RJ45.
  -Độ tương phản: 2,400:1.

  126,500,000 
 • PT-DX100

  -Công nghệ trình chiếu: DLP.
  -Cường độ chiếu sáng: 10,000 ANSI Lumens.
  -Độ phân giải: 1,024 x 768 (XGA).
  -Độ tương phản: 3000:1.

  172,500,000 
 • PT-D5000ES

  – Máy chiếu đa phương tiện công nghệ DLP
  – Độ sáng: 5000 ANSI Lumens.
  – Độ tương phản: 1000:1.
  – Độ phân giải thực: XGA (1024×768).
  – Bóng đèn: 240W x 2

  115,900,000 
 • PT-DW740ES

  – Máy chiếu đa phương tiện công nghệ DLP
  – Độ sáng: 7000 ANSI Lumens.
  – Độ tương phản: 2000:1
  – Độ phân giải thực: (1280 x 800) WXGA.
  – Bóng đèn: 300W x 2.

  122,880,000 
 • PT-DW750BA

  -Công nghệ trình chiếu: DLP.
  -Cường độ chiếu sáng: 7,000 ANSI Lumens.
  -Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN RJ45.
  -Độ phân giải: 1,280 x 800 SXGA.

  144,900,000 
 • PT–D6000ES

  · Độ sáng: 6.500 ANSI lumens
  · Độ phân giải: XGA (1024 x 768), nén SXGA
  · Phóng to màn ảnh: 33′ – 600′.
  · Độ tương phản: 2000:1

  142,500,000 
 • PT-DW740ELS

  – Máy chiếu đa phương tiện công nghệ DLP
  – Độ sáng: 7000 ANSI Lumens.
  – Độ tương phản: 2000:1
  – Độ phân giải thực: WXGA (1280 x 800).
  – Bóng đèn: 300W x 2.

  179,980,000 
 • PT-DW730ES

  – Máy chiếu công nghệ DLP
  – Độ sáng: 7000 ANSI Lumens. Dual Lamp.
  – Độ tương phản: 2500:1.
  – Độ phân giải thực: WXGA (1280 x 800).
  – Sử dụng bóng đèn 300W UHM x 2.

  182,500,000 
 • PT-DX800ES

  – Máy chiếu công nghệ DLP
  – Độ sáng: 8000 ANSI Lumens. Dual Lamp
  – Độ tương phản: 2000:1
  – Độ phân giải thực: XGA (1024×768)
  – Sử dụng bóng đèn 300W UHM x 2.

  182,500,000 
 • PT-EX16KE

  – Máy chiếu công nghệ LCD
  – Độ sáng: 16.000 ANSI Lumens Four Lamp
  – Độ tương phản: 2500:1
  – Độ phân giải thực: XGA (1024×768)
  – Bóng đèn 380W x 4 (Optional lens ET ELS03)

  398,680,000 
 • Mắt kính PANASONIC 3D

  – Mắt kính tinh thể lỏng, bộ đồng bộ tín hiệu từ kính tới TV 3D cho phép trình diễn hình ảnh nổi.
  – Thiết kế vừa vặn.
  – Giúp giảm hiện tượng lọt sáng.
  – Sử dụng pin liền, sạc qua cổng USB.

  2,950,000 
 • PT-TW350

  -Cường độ chiếu sáng: 3300 Ansi Lumens.
  -Độ phân giải: 1280 x 800 (WXGA).
  -Độ tương phản: 16000:1
  -Bóng đèn: 230W, UHM.
  -Tuổi thọ bóng đèn tối đa: 10000 giờ (Eco).

 • VPL-DW127

  -Công nghệ trình chiếu 3 LCD.
  -Cường độ sáng: 2.600 Lumens.
  -Độ phân giải: WXGA (1280 x 800).
  -Độ tương phản: 3.000:1

  21,490,000