Xem tất cả 11 kết quả

 • CP-ED27X 

  – Công nghệ trình chiếu 3-LCD.
  – Cường độ sáng: 2700 Ansi Lumens
  – Độ tương phản: 2.000:1
  – Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768)

  9,160,000 
 • CP-EX252

  – ImageCare is a lamp power control function that combines optimal picture performance with maximum energy savings by decreasing energy usage, improving contrast ratio and lengthening lamp life. The result is a lower total cost of ownership and decreased maintenance cost.

  10,250,000 
 • CP-EX302N

  -Cường độ sáng: 3200 Ansi Lumens.
  -Độ tương phản: 2.000:1.
  -Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768).
  -Độ phân giải nén: UXGA (1600 x 1200).

  10,980,000 
 • CP-EX301

  – Công nghệ trình chiếu: 3LCD.
  – Cường độ sáng: 3200 Ansi Lumens.
  – Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768).
  – Độ phân giải nén: UXGA (1600 x 1200).

  11,560,000 
 • CP-EX302 

  – Công nghệ trình chiếu: 3LCD.
  – Cường độ sáng: 3200 Ansi Lumens.
  – Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768).
  – Độ phân giải nén: UXGA (1600 x 1200).

  11,560,000 
 • CP-EW302N

  -Cường độ sáng: 3000 Ansi Lumens.
  -Độ tương phản: 2.000:1.
  -Độ phân giải thực: WXGA (1280 x 800).
  -Độ phân giải nén: UXGA (1600 x 1200).

  12,250,000 
 • CP-EW300

  – Cường độ sáng: 3000 Ansi Lumens.
  – Độ tương phản: 2.000:1
  – Độ phân giải thực: WXGA (1280 x 800). Độ phân giải nén: UXGA (1600 x 1200).

  14,880,000 
 • CP-EX402 

  -Cường độ sáng: 4200 Ansi Lumens.
  -Độ tương phản: 2.000:1
  -Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768) Độ phân giải nén: UXGA (1600 x 1200).

  17,000,000 
 • CP-D27WN

  – Cường độ sáng: 2700 Ansi Lumens
  – Độ tương phản máy chiếu: 3.000:1
  – Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768). Độ phân giải nén: UXGA (1600 x 1200)

  17,150,000 
 • CP-WX3030WN

  – Cường độ sáng: 3000 Ansi lumens.
  – Độ phân giải thực: WXGA (1280 x 800) pixels.
  – Độ tương phản: 4000:1.

 • CP-A302WN 

  – Máy chiếu khoảng cách siêu ngắn. Chiếu ở khoảng cách 35.3cm đạt hình ảnh 100 inches.
  – Cường độ sáng: 3000 Ansi lumens.
  – Độ phân giải thực: XGA (1024 x 768) pixels.