Xem tất cả 36 kết quả

 • SAMSUNG SHS-1321XAK/EN

  – Khóa cửa điện tử không tay cầm.
  – Mở khóa bằng mã số, thẻ không tiếp xúc Smart Card.
  – Số thẻ Smart Card sử dụng tối đa: 20 thẻ.
  – Độ dài mã số mở cửa từ 5 đến 12 số.
  – Nguồn điện: 6VDC (4 Pin AA)

  4,060,000 
 • SAMSUNG SHS-2320XMK/EN

  – Khóa cửa điện tử không tay cầm.
  – Màn hình cảm ứng.
  – Có giao diện sử dụng thân thiện.
  – Cảm biến hồng ngoại khi mở cửa.
  – Mở khóa bằng mã số, thẻ không tiếp xúc.
  – Nguồn điện: 6VDC (4 Pin AA)

  5,380,000 
 • SAMSUNG SHS-3321XMK/EN

  – Khóa cửa điện tử kỹ thuật số không tay cầm.
  – Màn hình cảm ứng chống trầy.
  – Mở khóa bằng mã số, thẻ không tiếp xúc.
  – Độ dài mã số mở cửa từ 4 đến 12 số.
  – Nguồn điện: 6VDC (4 Pin AA)

  5,380,000 
 • SAMSUNG SHS-D600XMK/EN

  – Khóa cửa điện tử không tay cầm.
  – Màn hình cảm ứng chống trầy.
  – Mở khóa bằng mã số, thẻ không tiếp xúc.
  – Có giao diện sử dụng thân thiện.
  – Cảm biến hồng ngoại khi mở cửa.
  – Nguồn điện: 6VDC (4 Pin AA)

  5,490,000 
 • SAMSUNG SHP-DS705MK/EN

  – Khóa cửa điện tử không tay cầm có chìa cơ.
  – Màn hình cảm ứng chống trầy.
  – Mở khóa bằng mã số, thẻ không tiếp xúc hoặc bằng chìa cơ.
  – Mở rộng tối đa 100 thẻ, chức năng tự động khóa khi đóng cửa, báo động khi có đột nhập và hỏa hoạn.

  5,790,000 
 • SAMSUNG SHP-DS510MK/EN

  – Màu sắc: Màu đen.
  – Khóa cửa điện tử không tay cầm.
  – Khóa có thể mở bằng ba phương pháp: Mã số, thẻ từ không tiếp xúc hoặc bằng chìa cơ.
  – Mở rộng tối đa 100 thẻ.
  – Chức năng tự động khóa khi đóng cửa, báo động khi có đột nhập và hỏa hoạn, sơ tán trong trường hợp khẩn cấp.

  6,860,000 
 • SAMSUNG SHS-H505FMK/EN (SHS-5050XMK/CN)

  – Khóa cửa điện tử kỹ thuật số có tay cầm.
  – Màn hình cảm ứng chống trầy, chống va đập
  – Mở khóa bằng mã số, thẻ không tiếp xúc hoặc bằng chìa khóa cơ.
  – Có thể mở rộng thêm để sử dụng Remote điều khiển đóng mở cửa.

  6,070,000 
 • SAMSUNG SHS-H505FBK/EN

  – Khóa cửa điện tử kỹ thuật số có tay cầm.
  – Màn hình cảm ứng chống trầy, chống va đập
  – Mở khóa bằng mã số, thẻ không tiếp xúc hoặc bằng chìa khóa cơ.
  – Có thể mở rộng thêm để sử dụng Remote điều khiển đóng mở cửa.
  – Nguồn điện: 12VDC (8 Pin AA)

  6,190,000 
 • SAMSUNG SHP-DH525MK/EN

  – Khóa cửa điện tử có tay cầm.
  – Màn hình cảm ứng.
  – Mở khóa bằng mã số, thẻ không tiếp xúc hoặc bằng chìa khóa cơ, có thể mở rộng thêm remote.
  – Độ dài mã số mở cửa từ 4 đến 12 số.
  – Nguồn điện: 6VDC (8 Pin AA)

  7,250,000 
 • SAMSUNG SHS-H635FMS/EN

  – Khóa cửa điện tử có tay cầm. Thiết kế sang trọng và hiện đại.
  – Bàn phím cảm ứng kỹ thuật số, chống trầy, chống va đập.
  – Mở khóa bằng mã số, thẻ không tiếp xúc Smart Card hoặc bằng chìa khóa cơ.
  – Nguồn điện: 12VDC (8 Pin AA)

  7,960,000 
 • SAMSUNG SHS-H635FBG/EN

  – Khóa cửa điện tử có tay cầm. Thiết kế sang trọng và hiện đại.
  – Bàn phím cảm ứng kỹ thuật số, chống trầy, chống va đập.
  – Mở khóa bằng mã số, thẻ không tiếp xúc Smart Card hoặc bằng chìa khóa cơ.
  – Nguồn điện: 12VDC (8 Pin AA)

  8,260,000 
 • SAMSUNG SHS-H705FMK/EN

  – Khóa cửa điện tử có tay cầm.
  – Bàn phím cảm ứng kỹ thuật số, chống trầy, chống va đập.
  – Nắp trượt tự động thuận tiện cho người dùng.
  – Mở khóa bằng vân tay, mã số hoặc bằng khóa cơ.
  – Nguồn điện: 12VDC (8 Pin AA)

  10,750,000 
 • SHS-H635FMS/EN

  – Khóa cửa điện tử có tay cầm. Thiết kế sang trọng và hiện đại.
  – Bàn phím cảm ứng kỹ thuật số, chống trầy, chống va đập.
  – Mở khóa bằng mã số, thẻ không tiếp xúc Smart Card hoặc bằng chìa khóa cơ.
  – Độ dài mã số mở cửa từ 5 đến 12 số.

  7,850,000 
 • SHS-H635FBG/EN

  – Khóa cửa điện tử có tay cầm. Thiết kế sang trọng và hiện đại.
  – Bàn phím cảm ứng kỹ thuật số, chống trầy, chống va đập.
  – Mở khóa bằng mã số, thẻ không tiếp xúc Smart Card hoặc bằng chìa khóa cơ.
  – Độ dài mã số mở cửa từ 5 đến 12 số.
  – Số thẻ Smart Card sử dụng tối đa: 20 thẻ.

  7,850,000 
 • SHS-H705FBG/EN

  – Khóa cửa điện tử có tay cầm.
  – Bàn phím cảm ứng kỹ thuật số, chống trầy, chống va đập.
  – Nắp trượt tự động thuận tiện cho người dùng.
  – Mở khóa bằng vân tay, mã số hoặc bằng khóa cơ.

  10,750,000 
 • SHS-H705FBK/EN

  – Khóa cửa điện tử vân tay kỹ thuật số có tay cầm.
  – Màn hình cảm ứng.
  – Mở khóa bằng mã số, vân tay hoặc bằng chìa khóa cơ, có thể mở rộng thêm remote.
  – Lưu được 100 vân tay, 10 mã số.
  – Độ dài mã số mở cửa từ 4 đến 12 số.

  10,750,000 
 • SHS-P717LMK/EN

  – Khóa cửa điện tử kỹ thuật số có tay cầm.
  – Mở khóa bằng mã số, thẻ không tiếp xúc RF hoặc bằng chìa khóa cơ.
  – Sử dụng được 20 thẻ RF, 10 mã số.
  – Độ dài mã số mở cửa từ 4 đến 12 số.

  8,850,000 
 • SHS-H705FBG/EN

  – Khóa cửa điện tử có tay cầm.
  – Bàn phím cảm ứng kỹ thuật số, chống trầy, chống va đập.
  – Nắp trượt tự động thuận tiện cho người dùng.
  – Mở khóa bằng vân tay, mã số hoặc bằng khóa cơ.

  10,750,000 
 • SHS-H705FBK/EN

  – Khóa cửa điện tử vân tay kỹ thuật số có tay cầm.
  – Màn hình cảm ứng.
  – Mở khóa bằng mã số, vân tay hoặc bằng chìa khóa cơ, có thể mở rộng thêm remote.
  – Lưu được 100 vân tay, 10 mã số.
  – Độ dài mã số mở cửa từ 4 đến 12 số.

  10,750,000 
 • SHS-P717LMK/EN

  – Khóa cửa điện tử kỹ thuật số có tay cầm.
  – Mở khóa bằng mã số, thẻ không tiếp xúc RF hoặc bằng chìa khóa cơ.
  – Sử dụng được 20 thẻ RF, 10 mã số.
  – Độ dài mã số mở cửa từ 4 đến 12 số.

  8,850,000 
 • SHS-P718LMK/EN

  – Khóa cửa điện tử kỹ thuật số có tay cầm.
  – Mở khóa bằng vân tay, mã số, thẻ không tiếp xúc RF hoặc bằng chìa khóa cơ.
  – Sử dụng được 100 vân tay, 20 thẻ RF, 10 mã số.
  – Độ dài mã số mở cửa từ 4 đến 12 số.

  12,250,000 
 • SHS-P718LMG/EN

  – Khóa cửa điện tử kỹ thuật số có tay cầm.
  – Mở khóa bằng vân tay, mã số, thẻ không tiếp xúc RF hoặc bằng chìa khóa cơ.
  – Sử dụng được 100 vân tay, 20 thẻ RF, 10 mã số.
  – Độ dài mã số mở cửa từ 4 đến 12 số.

  12,250,000 
 • SHS-P718LBK/EN

  – Khóa cửa điện tử vân tay kỹ thuật số có tay cầm.
  – Màn hình cảm ứng, hiển thị trạng thái: Locked, Unlocked.
  – Hỗ trợ 4 tính năng: Mở khóa bằng vân tay, mã số, thẻ RF hoặc bằng chìa khóa cơ. Có thể mở rộng thêm remote.
  – Đăng ký được 100 vân tay, 20 thẻ RF.

  12,250,000 
 • SHS-P718LBG/EN

  – Khóa cửa điện tử vân tay kỹ thuật số có tay cầm.
  – Màn hình cảm ứng, hiển thị trạng thái: Locked, Unlocked.
  – Hỗ trợ 4 tính năng: Mở khóa bằng vân tay, mã số, thẻ RF hoặc bằng chìa khóa cơ. Có thể mở rộng thêm remote.
  – Đăng ký được 100 vân tay, 20 thẻ RF.

  12,250,000 
 • SHP-DP728AK/EN

  – Khóa cửa điện tử Vân tay-Bluetooth kỹ thuật số có tay cầm.
  – Màn hình cảm ứng, hiển thị trạng thái: Locked, Unlocked.
  – Mở khóa bằng vân tay, mã số, thẻ không tiếp xúc RF, điện thoại (Bluetooth Mobile Application, tích hợp Bluetooth bên trong) hoặc bằng chìa khóa cơ. Có thể mở rộng thêm remote để mở khóa từ xa.
  – Đăng ký được 100 vân tay, 20 thẻ RF.

  14,250,000 
 • SHP-DP728BK/EN

  – Khóa cửa điện tử Vân tay-Bluetooth kỹ thuật số có tay cầm.
  – Màn hình cảm ứng, hiển thị trạng thái: Locked, Unlocked.
  – Hỗ trợ 5 tính năng: Mở khóa bằng vân tay, mã số, thẻ RF, điện thoại hoặc bằng chìa khóa cơ. Có thể mở rộng thêm remote.
  – Đăng ký được 100 vân tay, 20 thẻ RF.

  14,250,000 
 • SHP-DP728AG/EN

  – Khóa cửa điện tử Vân tay-Bluetooth kỹ thuật số có tay cầm.
  – Màn hình cảm ứng, hiển thị trạng thái: Locked, Unlocked.
  – Mở khóa bằng vân tay, mã số, thẻ không tiếp xúc RF, điện thoại di động (Bluetooth Mobile Application, tích hợp Bluetooth bên trong) hoặc bằng chìa khóa cơ. Có thể mở rộng thêm remote để mở khóa từ xa.
  – Đăng ký được 100 vân tay, 20 thẻ RF.

  14,250,000 
 • SHP-DP728BG/EN

  – Khóa cửa điện tử Vân tay-Bluetooth kỹ thuật số có tay cầm.
  – Màn hình cảm ứng, hiển thị trạng thái: Locked, Unlocked.
  – Hỗ trợ 5 tính năng: Mở khóa bằng vân tay, mã số, thẻ RF, điện thoại hoặc bằng chìa khóa cơ. Có thể mở rộng thêm remote.
  – Đăng ký được 100 vân tay, 20 thẻ RF.

  14,250,000 
 • SHS-ASR200

  – Dùng cho cửa kính 2 cánh.
  – Sử dụng với khóa cửa điện tử Samsung.
  – Hàng chính hãng SAMSUNG.

  1,050,000 
 • SHS-ART100

  – SHS-ART100 là module phát tín hiệu không dây sử dụng với module Samsung SHS-AST200 – kết nối với khóa điện tử.
  – Được lắp với nút bấm chuông cửa màn hình phía ngoài cửa.
  – Khi có khách tới bấm nút chuông cửa màn hình trong phòng sẽ hiển thị hình ảnh của khách lên màn hình. Sau đó chủ nhà chỉ cần bấm nút mở khóa trên màn hình trong nhà điều khiển ra nút bấm chuông cửa.

  980,000 
 • SHS-AST200

  – Samsung Ezon SHS-AST200 Door Locks Remote Module: Module kết nối với khóa điện tử, dùng để giao tiếp giữa khóa và remote.
  – Dùng cho các loại khóa cửa điện tử SAMSUNG.
  – Hàng chính hãng SAMSUNG.

  980,000 
 • SHS-DARCX01

  – Samsung Ezon SHS-DARCX01Door Locks Remote: Remote Điều khiển từ xa, tần số 448MHz.
  – Remote SAMSUNG SHS-DARCX01 sử dụng chung với Module Remote SAMSUNG SHS-AST200.

  1,350,000 
 • SHS-DAKTX02

  – Key Tag ‘HOUSE” RFID Mifare for SAMSUNG EZON: Thẻ không tiếp xúc, dùng cho khóa cửa điện tử hoặc hệ thống SAMSUNG.

 • SHN-583RC/EN

  – RFID Mifare for SAMSUNG EZON: Thẻ không tiếp xúc, dùng cho khóa cửa điện tử hoặc hệ thống SAMSUNG.
  – SHN-583RC/EN RF/MIFARE Access Control Card for use with RFID entry systems. 13.56Mhz RF Chip.

  190,000 
 • SHS-AKT200K

  – Thẻ không tiếp xúc, dùng cho khóa điện tử hoặc hệ thống SamSung.
  – Mifare A/13.56Mhz RF chip (1EA).
  – Kích thước: 18 x 45 mm.

  190,000 
 • SHS-AKT300K

  – Thẻ không tiếp xúc, loại dán cực mỏng.
  – Có thể dán lên bề mặt phẳng bất kỳ.
  – Dùng cho khóa cửa điện tử SAMSUNG.
  – Loại thẻ RFID ISO 14443A Type (13.56MHz).

  250,000