Xem tất cả 16 kết quả

 • KX-TGC310CX

  – Màn hình LCD 1.6” hiển thị rõ nét.
  – Danh bạ lưu 50 tên và số.
  – Loa ngoài hai chiều.
  – Khả năng kết nói với repeater mở rộng phạm vi phát sóng.

  820,000 
 • KX-TGB110CX

  – Màn hình LCD 1.4” hiển thị rõ nét.
  – Nhiều ngôn ngữ để lựa chọn.
  – Chức năng câm tiếng, khóa máy.

  620,000 
 • KX-TGB112CX

  – Màn hình LCD 1.4” hiển thị rõ nét.
  – Đèn màn hình màu cam.
  – Danh bạ lưu 50 tên và số.

  1,050,000 
 • KX-TGC210CX

  – Màn hình LCD 1.6” hiển thị rõ nét, đèn màn hình màu cam.
  – Danh bạ lưu 50 tên và số, chia sẻ danh bạ giữa các tay con.

  820,000 
 • KX-TGC212CX

  – Màn hình LCD 1.6” hiển thị rõ nét, đèn màn hình màu cam.
  – Danh bạ lưu 50 tên và số, chia sẻ danh bạ giữa các tay con.
  – Hiển thị 50 số gọi đến (Cần đăng ký dịch vụ hiển thị số gọi đến).

  1,350,000 
 • KX-TGC312CX

  – Màn hình LCD 1.6” hiển thị rõ nét.
  – Danh bạ lưu 50 tên và số.
  – Hiển thị số gọi đến (Cần đăng ký dịch vụ hiển thị số gọi đến).

  1,350,000 
 • KX-TGC313CX

  – Bao gồm 3 máy cầm tay.
  – Màn hình LCD 1.6” hiển thị rõ nét.
  – Danh bạ lưu 50 tên và số.

  1,680,000 
 • KX-TGC410CX

  – Màn hình LCD 1.6 inch hiển thị rõ nét.
  – Ánh sáng nền màu vàng hổ phách.
  – Danh bạ lưu 50 tên và số.

  880,000 
 • KX-TGC412CX

  – Bao gồm 02 máy cầm tay. 
  – Màn hình LCD 1.6 inch hiển thị rõ nét. 
  – Ánh sáng nền màu vàng hổ phách. 
  – Danh bạ lưu 50 tên và số.  

   

  1,460,000 
 • KX-TGD310CX 

  – Màn hình LCD 1.8” hiển thị rõ nét.
  – Danh bạ lưu 120 tên và số.
  – Lưu 50 số gọi đến (Cần đăng ký dịch vụ hiển thị số gọi đến).
  – Nhớ 10 số gọi đi.

  960,000 
 • KX-TGD312CX 

  – Bao gồm 2 máy cầm tay.
  – Màn hình LCD 1.8” hiển thị rõ nét.
  – Danh bạ lưu 120 tên và số.
  – Lưu 50 số gọi đến (Cần đăng ký dịch vụ hiển thị số gọi đến).
  – Nhớ 10 số gọi đi.

  1,560,000 
 • KX-TGF310CX 

  – Màn hình LCD 1.8” hiển thị rõ nét.
  – Danh bạ lưu 100 tên và số.
  – Lưu 50 số gọi đến (Cần đăng ký dịch vụ hiển thị số gọi đến).
  – Nhớ 10 số gọi đi.

  1,860,000 
 • KX-TGF320CX 

  – Màn hình LCD 1.8” hiển thị rõ nét.
  – Danh bạ lưu 100 tên và số.
  – Lưu 50 số gọi đến (Cần đăng ký dịch vụ hiển thị số gọi đến).
  – Nhớ 10 số gọi đi.

  1,980,000 
 • KX-TGDA30CX

  – Tay con mở rộng cho các loại điện thoại không dây Panasonic KX-TGD…

  840,000 
 • KX-TGA641

  – Tay con dùng để mở rộng cho máy KX-TG 6451/6461

  880,000 
 • KX-TGA828

  – Tay con dùng để mở rộng cho điện thoại không dây Panasonic.

  880,000