Xem tất cả 3 kết quả

 • DPH-140S

  – Speakerphone giúp thoại rảnh tay
  – Màn hình LCD 2.5” hiển thị thông tin cuộc gọi
  – Truy xuất nhanh vào hộp thư thoại và nhiều thứ khác

  4,450,000 
 • DVG-1402S

  – Firewall để bảo vệ mạng
  – Nối kết với hai điện thoại truyền thống để thực hiện cuộc gọi với chi phí thấp
  – Tương thích với nhiều đặc điểm cuộc gọi, bao gồm Call Waiting, Caller ID…

  3,450,000 
 • DVC-2000 

  – Tạo một cuộc gọi có hình thông qua Internet
  – Không cần PC để sử dụng i2eye™
  – Tích hợp màn hình LCD màu 5 inch

  9,560,000