Đầu ghi DAHUA

Xem tất cả 61 kết quả

 • XVR4104HS

  -Đầu ghi hình camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD 4 kênh.

  -Chuẩn nén hình ảnh: H.264 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải 1080N/720P/960H/D1(1-25fps).

  -Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 720P, cổng ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGA.

  -Chuẩn tương tích: Onvif 2.4.

  -Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA dung lượng 6TB.

  1,350,000 
 • XVR4104C-S2 

  – Hỗ trợ camera HDCVI/ Analog/ IP/ TVI/ AHD.
  – Hỗ trợ kết nối 1 camera IP (hỗ trợ nhiều nhãn hiệu camera IP).
  – Hỗ trợ camera 2 Megapixel.
  – Chuẩn nén hình ảnh: H.264 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải 1080N/ 720P/ 960H/ D1(1-25fps).

  1,818,000 
 • XVR4104HS-S2 

  – Hỗ trợ camera HDCVI/ Analog/ IP/ TVI/ AHD.
  – Hỗ trợ kết nối 1 camera IP (hỗ trợ nhiều nhãn hiệu camera IP).
  – Hỗ trợ camera 2 Megapixel.
  – Chuẩn nén hình ảnh: H.264 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải 1080N/ 720P/ 960H/ D1(1-25fps).

  2,070,000 
 • XVR4104C-X 

  – Hỗ trợ camera HDCVI/ Analog/ IP/ TVI/ AHD.
  – Chuẩn nén hình ảnh: H.265/H.264.
  – Độ phân giải: 1080N/720P/960H/D1(1-25fps).
  – Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 1080N.

  2,160,000 
 • XVR5104HS-S2 

  – Hỗ trợ camera HDCVI/ Analog/ IP/ TVI/ AHD.
  – Hỗ trợ kết nối 2 camera IP (hỗ trợ nhiều nhãn hiệu camera IP).
  – Hỗ trợ camera 5 Megapixel.
  – Chuẩn nén hình ảnh: H.264+/H.264.

  2,628,000 
 • XVR5104C-X 

  – Hỗ trợ camera HDCVI/ Analog/ IP/ TVI/ AHD.
  – Chuẩn nén hình ảnh: H265+/H265/H.264+/H.264.
  – Hai luồng dữ liệu độ phân giải: 4M-N/1080P(1-15fps), 1080N, 720P, 960H, D1(1-25fps).
  – Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 4M-N/1080P.

  2,700,000 
 • XVR5104HS-X 

  – Hỗ trợ camera HDCVI/ Analog/ IP/ TVI/ AHD.
  – Chuẩn nén hình ảnh: H265+/H265/H.264+/H.264.
  – Hai luồng dữ liệu độ phân giải: 4M-N/1080P(1-15fps), 1080N, 720P, 960H, D1(1-25fps).
  – Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 4M-N/1080P.

  2,880,000 
 • XVR5104C-4M

  -Đầu ghi hình camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD 4 kênh.
  -Chuẩn nén hình ảnh: H.264+/H.264 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải 4MP (1-15fps) 1080P/ 720P (25/30fps).
  -Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 4 Megapixel.

  3,690,000 
 • XVR5104H-4M

  -Đầu ghi hình camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD 4 kênh.
  -Chuẩn nén hình ảnh: H.264+/H.264 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải 4MP (1-15fps) 1080P/ 720P (25/30fps).
  -Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 4 Megapixel.
  -Tín hiệu Video ngõ ra đồng thời 1 HDMI (up to 3840 x 2160), 1 VGA.

  3,942,000 
 • XVR1A04 

  – Hỗ trợ camera HDCVI/ Analog/ IP/ TVI/ AHD. 
  – Chuẩn nén hình ảnh: H.264. 
  – Độ phân giải: 1080N/720P/960H/D1(1-25fps). 
  – Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 1080N. 

 • XVR4108C-S2 

  – Hỗ trợ camera HDCVI/ Analog/ IP/ TVI/ AHD. 
  – Hỗ trợ kết nối 2 camera IP (hỗ trợ nhiều nhãn hiệu camera IP). 
  – Hỗ trợ camera 5 Megapixel. 

  2,430,000 
 • XVR4108HS-S2 

  – Hỗ trợ camera HDCVI/ Analog/ IP/ TVI/ AHD. 
  – Hỗ trợ kết nối 2 camera IP (hỗ trợ nhiều nhãn hiệu camera IP). 
  – Hỗ trợ camera 5 Megapixel. 

  2,646,000 
 • XVR4108HS 

  -Đầu ghi hình camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD 8 kênh. 
  -Chuẩn nén hình ảnh: H.264 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải 1080N/720P/960H/D1 (1-25fps). 
  -Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 720P, cổng ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGA. 

  3,375,000 
 • XVR5108HS-S2 

  – Hỗ trợ camera HDCVI/ Analog/ IP/ TVI/ AHD. 
  – Hỗ trợ kết nối 4 camera IP (hỗ trợ nhiều nhãn hiệu camera IP). 
  – Hỗ trợ camera 5 Megapixel. 
  – Chuẩn nén hình ảnh: H.264+/H.264. 

  4,050,000 
 • XVR5108HS-X 

  – Hỗ trợ camera HDCVI/ Analog/ IP/ TVI/ AHD. 
  – Chuẩn nén hình ảnh: H265+/H265/H.264+/H.264. 
  – Hai luồng dữ liệu độ phân giải: 4M-N/1080P(1-15fps), 1080N, 720P, 960H, D1(1-25fps). 
  – Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 4M-N/1080P. 

  4,554,000 
 • XVR5108HS-4KL

  -Đầu ghi hình camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD 8 kênh.
  -Chuẩn nén hình ảnh: H.264+/ H.264 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải 4MP (1-15fps) 1080P/ 720P (25/30fps).
  -Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 4 Megapixel.

  5,580,000 
 • XVR1A08 

  – Hỗ trợ camera HDCVI/ Analog/ IP/ TVI/ AHD. 
  – Chuẩn nén hình ảnh: H.264. 
  – Độ phân giải: 1080N/720P/960H/D1(1-25fps). 
  – Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 1080N. 

 • XVR4116HS-S2 

  – Hỗ trợ camera HDCVI/ Analog/ IP/ TVI/ AHD. 
  – Hỗ trợ kết nối 2 camera IP (hỗ trợ nhiều nhãn hiệu camera IP). 
  – Hỗ trợ camera 5 Megapixel. 
  – Chuẩn nén hình ảnh: H.264 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải 1080N/ 720P/ 960H/ D1(1-25fps). 

 • XVR4116HS 

  -Đầu ghi hình camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD 16 kênh.
  -Chuẩn nén hình ảnh: H.264 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải 1080N/720P/960H/D1 (1-25fps).
  -Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 720P, cổng ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGA.
  -Hỗ trợ xem lại 1/4/9/16 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh.

  5,256,000 
 • XVR5116HS-S2 

  – Hỗ trợ camera HDCVI/ Analog/ IP/ TVI/ AHD.
  – Hỗ trợ kết nối 8 camera IP (hỗ trợ nhiều nhãn hiệu camera IP).
  – Hỗ trợ camera 5 Megapixel.
  – Chuẩn nén hình ảnh: H.264+/H.264.

  7,110,000 
 • XVR5216AN-S2 

  – Hỗ trợ camera HDCVI/ Analog/ IP/ TVI/ AHD.
  – Hỗ trợ kết nối 8 camera IP (hỗ trợ nhiều nhãn hiệu camera IP).
  – Hỗ trợ camera 5 Megapixel với chuẩn tương tích Onvif 2.42.
  – Chuẩn nén hình ảnh: H.264+/H.264.

  8,136,000 
 • XVR5116HS

  -Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD 16 kênh.

  -Chuẩn nén hình ảnh: H.264+/ H.264 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải 1080P, 720P, 960H, D1 (1-25fps).

  -Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 1080P.

  -Cổng ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGA.

  8,190,000 
 • DH-HCVR7116H-4M 

  -Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP 16 kênh.
  -Chuẩn nén hình ảnh: H.264+/ H.264 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải 4MP (115fps) 1080P/ 720P/ 960H/ D1 (1~25/ 30fps).
  -Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 4 Megapixel.

  9,036,000 
 • XVR5116H-4KL

  -Đầu ghi hình camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD 16 kênh.
  -Chuẩn nén hình ảnh: H.264+/ H.264 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải 4MP (1-15fps) 1080P/ 720P (25/30fps).
  -Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 4 Megapixel.

  9,180,000 
 • XVR5216AN-4KL

  -Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 16 kênh.
  -Chuẩn nén hình ảnh: H.264+/ H.264 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải 4MP (1-15fps) 1080P/ 720P (25/30fps).
  -Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 4 Megapixel.

  10,890,000 
 • HCVR7216AN-4M

  -Đầu ghi hình camera HDCVI/ Analog/ IP 16 kênh.
  -Chuẩn nén hình ảnh: H.264+/ H.264 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải 4.0 Megapixel (1-15fps) 1080P/ 720P/ 960H/ D1 (1~25/30fps).

  11,448,000 
 • HCVR7216AN-S3 

  – Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP.
  – Chuẩn nén hình ảnh: H264+/H.264 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải 1080P/720P/960H/D1(1~25/30fps).
  – Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 1080P.

  12,240,000 
 • XVR4232AN-S2 

  – Hỗ trợ camera HDCVI/ Analog/ IP/ TVI/ AHD.
  – Chuẩn nén hình ảnh: H.264.
  – Hỗ trợ hai luồng dữ liệu với độ phân giải 1080N/720P/960H/D1(1-25fps).
  – Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 1080N.

  10,080,000 
 • XVR5232AN-S2 

  – Hỗ trợ camera HDCVI/ Analog/ IP/ TVI/ AHD.
  – Kết nối độc lập 32 kênh IP (hỗ trợ nhiều nhãn hiệu camera IP).
  – Hỗ trợ camera 5 Megapixel với chuẩn tương tích Onvif 2.42.
  – Chuẩn nén hình ảnh: H.264+/H.264.

  13,140,000 
 • XVR5432L 

  -Đầu ghi hình camera IP/HDCVI/Analog/TVI/AHD 32 kênh.
  -Chuẩn nén hình ảnh H.264 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải 1080P (1-15fps), 720P/ 960H/ D1 (1-25fps).
  -Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 720P và 1080P (1-15fps), cổng ra tín hiệu Video đồng thời 2HDMI/VGA/TV hỗ trợ matrix HDMI.

  22,158,000 
 • NVR2104HS-S2

  -Đầu ghi hình camera IP 4 kênh.
  -Chuẩn nén hình ảnh: H.264+/ H.264/ MJPEG với hai luồng dữ liệu hỗ trợ hiển thị 2 kênh 4MP và 8 kênh 720P.
  -Băng thông ngõ vào tối đa: 80Mpbs.

  2,223,000 
 • NVR2104HS-4KS2 

  – Chuẩn nén hình ảnh: H.265/H.264.
  – Hai luồng dữ liệu hỗ trợ hiển thị 1CH 8MP và 4CH 1080P.
  – Băng thông đầu vào tối đa là 80Mbps.
  – Hỗ trợ camera có độ phân giải lên đến 8 Megapixel.

  2,700,000 
 • NVR4104HS-4KS2 

  -Băng thông ngõ vào tối đa: 80Mbps.
  -Hỗ trợ lên đến camera 8 Megapixel.
  -Hỗ trợ tín hiệu video ngõ ra: HDMI/VGA.
  -Hỗ trợ xem lại đồng thời: 1/4 camera.

  3,672,000 
 • NVR2104-P-4KS2 

  – Chuẩn nén hình ảnh: H.265/H.264.
  – Hai luồng dữ liệu hỗ trợ hiển thị 1CH 8MP và 4CH 1080P.
  – Băng thông đầu vào tối đa là 80Mbps.
  – Hỗ trợ camera có độ phân giải lên đến 8 Megapixel.

  4,050,000 
 • NVR4104-W 

  -Đầu ghi hình camera IP 4 kênh.
  -Chuẩn nén hình: H.264/MJPEG.
  -Băng thông ngõ vào tối đa: 80Mbps.
  -Tương thích với tín hiệu video ngõ ra đồng thời: HDMI/VGA.

  5,436,000 
 • NVR4104HS-W-S2 

  – Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG.
  – Băng thông đầu vào tối đa là 80Mbps.
  – Hỗ trợ camera có độ phân giải lên đến 5 Megapixel.

  5,760,000 
 • NVR1B04-4P/L 

  – Chuẩn nén hình ảnh: H.265/H.264.
  – Băng thông đầu vào tối đa là 48Mbps.
  – Hỗ trợ camera có độ phân giải lên đến 3 Megapixel.

 • NVR1B04HS-4P 

  – Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H.264+.
  – Hai luồng dữ liệu hỗ trợ hiển thị 1CH 8MP và 4CH 1080P.
  – Băng thông đầu vào tối đa là 80Mbps.

 • NVR2108HS-S2 

  -Đầu ghi hình camera IP 8 kênh.
  -Chuẩn nén hình ảnh: H.264+/ H.264/ MJPEG với hai luồng dữ liệu hỗ trợ hiển thị 2 kênh 4MP và 8CH 720P.
  -Băng thông ngõ vào tối đa: 80Mpbs.

  2,520,000 
 • NVR2108HS-4KS2 

  – Chuẩn nén hình ảnh: H.265/H.264.
  – Hai luồng dữ liệu hỗ trợ hiển thị 1CH 8MP và 4CH 1080P.
  – Băng thông đầu vào tối đa là 80Mbps.
  – Hỗ trợ camera có độ phân giải lên đến 8 Megapixel.

  2,970,000 
 • NVR4108HS-4KS2 

  -Đầu ghi hình camera IP 8 kênh.
  -Chuẩn nén hình ảnh: H.265/H.264 với hai luồng dữ liệu hỗ trợ hiển thị 2 kênh 4K và 4 kênh 1080.
  -Băng thông ngõ vào tối đa: 80Mbps.
  -Hỗ trợ lên đến camera 8 Megapixel.

  3,834,000 
 • NVR2108-8P-4KS2 

  – Chuẩn nén hình ảnh: H.265/H.264.
  – Hai luồng dữ liệu hỗ trợ hiển thị 1CH 8MP và 4CH 1080P.
  – Băng thông đầu vào tối đa là 80Mbps.
  – Hỗ trợ camera có độ phân giải lên đến 8 Megapixel.

  5,760,000 
 • NVR4208-4KS2 

  – Đầu ghi hình camera IP 8 kênh độ phân giải 4K.
  – Nguồn điện: 12VDC/ 4A.
  – Công suất: 6.9W (không ổ cứng).
  – Môi trường làm việc: -10 ~ 55°C.

  6,570,000 
 • NVR5208-4KS2

  -Đầu ghi hình 8 kênh camera IP hỗ trợ độ phân giải lên đến 4K.
  -Chuẩn nén hình ảnh: H.265/H.264/MJPEG/MPEG4 với hai luồng dữ liệu với phân giải hỗ trợ lên đến 12Mp/8Mp/6Mp/5Mp/4Mp/3Mp/1080P/720P/ D1.
  -Băng thông ngõ vào tối đa: 320Mpbs.

 • NVR1B04/L 

  – Chuẩn nén hình ảnh: H.265/H.264.
  – Băng thông đầu vào tối đa là 48Mbps.
  – Hỗ trợ camera có độ phân giải lên đến 3 Megapixel.

 • NVR1B08/L 

  – Chuẩn nén hình ảnh: H.265/H.264.
  – Băng thông đầu vào tối đa là 48Mbps.
  – Hỗ trợ camera có độ phân giải lên đến 3 Megapixel.

 • NVR1B08HS-8P 

  – Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H.264+.
  – Hai luồng dữ liệu hỗ trợ hiển thị 1CH 8MP và 4CH 1080P.
  – Băng thông đầu vào tối đa là 80Mbps.
  – Hỗ trợ camera có độ phân giải lên đến 8 Megapixel.

 • NVR2116HS-4KS2 

  – Chuẩn nén hình ảnh: H.265/H.264.
  – Hai luồng dữ liệu hỗ trợ hiển thị 1CH 8MP và 4CH 1080P.
  – Băng thông đầu vào tối đa là 80Mbps.

  3,420,000 
 • NVR4116HS-4KS2 

  -Đầu ghi hình camera IP 16 kênh.
  -Chuẩn nén hình ảnh: H.265/H.264 với hai luồng dữ liệu hỗ trợ hiển thị 16 kênh 720.
  -Băng thông ngõ vào tối đa: 80Mbps.
  -Hỗ trợ lên đến camera 8 Megapixel.

  4,626,000 
 • NVR4216-4KS2 

  – Đầu ghi hình camera IP 16 kênh độ phân giải 4K.
  – Chế độ xem lại đồng thời: 1/4/8/16 kênh.
  – Hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích Onvif 2.4.
  – Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA dung lượng 6TB.

  7,146,000 
 • NVR5216-4KS2 

  -Đầu ghi hình camera IP 16 kênh độ phân giải lên đến 4K.
  -Chuẩn nén hình ảnh: H.265/H.264/MJPEG/MPEG4 với hai luồng dữ liệu với phân giải hỗ trợ lên đến 12Mp/8Mp/6Mp/5Mp/4Mp/3Mp/1080P/ 720P/ D1.
  -Băng thông ngõ vào tối đa: 320Mpbs.

 • NVR5416-4KS2 

  -Đầu ghi hình camera IP 16 kênh hỗ trợ độ phân giải lên đến 4K.
  -Chuẩn nén hình ảnh: H.265/ H.264/ MJPEG/ MPEG4 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải hỗ trợ lên đến 12Mp/8Mp/6Mp/5Mp/4Mp/3Mp/1080P/ 720P/ D1.
  -Băng thông ngõ vào tối đa: 320Mpbs.

 • VR2B16 

  – Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H.264+.
  – Băng thông đầu vào tối đa là 80Mbps.
  – Hỗ trợ camera có độ phân giải lên đến 8 Megapixel.
  – Tương thích với tín hiệu ngõ ra: HDMI/VGA.

 • NVR4232-4KS2 

  – Đầu ghi hình camera IP 32 kênh độ phân giải 4K.
  – Tương thích với tín hiệu ngõ ra: HDMI/VGA với phân giải 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768.
  – Chế độ chia hình: 1/4/8/9/16.
  – Chế độ xem lại đồng thời: 1/4/8/16 kênh.

  8,334,000 
 • NVR5864-4KS2 

  – Đầu ghi hình camera IP 64 kênh hỗ trợ độ phân giải lên đến 4K.
  – Hỗ trợ 8 ổ cứng SATA dung lượng lên đến 48TB.
  – Hỗ trợ 1 cổng eSATA.
  – Hỗ trợ 4 cổng USB.

 • NVR5464-4KS2 

  -Hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích Onvif 2.4.
  -Hỗ trợ 4 ổ cứng SATA dung lượng lên đến 6TB.
  -Hỗ trợ 1 ổ cứng eSATA.
  -Hỗ trợ 3 cổng USB.

 • NVR5464-4KS2 

  -Đầu ghi hình camera IP 64 kênh hỗ trợ độ phân giải lên đến 4K.
  -Băng thông ngõ vào tối đa: 320Mpbs.
  -Hỗ trợ lên đến camera 12MP.
  -Hỗ trợ xem lại đồng thời: 1/4/9/16 camera.

 • NVR5432-4KS2

  -Đầu ghi hình camera IP 32 kênh hỗ trợ độ phân giải lên đến 4K.
  -Băng thông ngõ vào tối đa: 320Mpbs.
  -Hỗ trợ lên đến camera 12MP.
  -Chế độ chia hình: 1/4/8/9/16/25/36.
  -Hỗ trợ xem lại đồng thời: 1/4/9/16 camera.

 • NVR5232-4KS2 

  -Đầu ghi hình camera IP 32 kênh hỗ trợ độ phân giải lên đến 4K.
  -Chuẩn nén hình ảnh: H.265/H.264/MJPEG/MPEG4 với hai luồng dữ liệu với độ phân giải hỗ trợ lên đến 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ 720P/ D1.
  -Băng thông ngõ vào tối đa: 320Mpbs.

 • NVR608-64-4K 

  -Đầu ghi hình camera IP 64 kênh hỗ trợ lên đến 4K.
  -Chuẩn nén hình ảnh H.265/ H.264/ MJPEG/ MPEG4 với hai luồng dữ liệu với phân giải hỗ trợ lên đến 12Mp/8Mp/6Mp/5Mp/4Mp/3Mp/1080P/ 720P/ D1.
  -Băng thông ngõ vào tối đa: 384Mbps.

 • QOB-5032D5

  -Ghi hình ở độ phân giải: 1080P, 720P.
  -Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA dung lượng lưu trữ 8TB.
  -Tương thích với tín hiệu ngõ ra: VGA/HDMI/TV.
  -Chế độ xem lại: 1/4/9/16 kênh đồng thời.

  9,660,000