Đầu ghi camera

Đầu ghi camera là thiết bị trong hệ thống camera quan sát được sử dụng nhằm mục đích quản lý camera, quản lý User (người dùng), phân quyền, lưu trữ hình ảnh video, truyền dẫn hình ảnh, xem video trực tuyến trên điện thoại, máy tính, màn hình Tivi, và một số tính năng cao cấp hơn như: phân tích đối tượng, phân tích video, tự động cảnh báo,…

Có 2 loại chính:

  • NVR (Network Video Recorder).
  • DVR (Digital Video Recorder).

Phụ thuộc vào từng mục đích sử dụng khác nhau bạn sẽ lựa chọn cho hệ thống camera quan sát của mình loại đầu ghi phù hợp.

Bộ lọc

Showing 1–24 of 615 results

Mã SKU: #56508
Liên hệ
Mã SKU: #16511
Liên hệ
Mã SKU: #37941
Liên hệ
Mã SKU: #87942
Liên hệ
Mã SKU: #07943
Liên hệ
Mã SKU: #17944
Liên hệ
Mã SKU: #37945
Liên hệ
Mã SKU: #67947
Liên hệ
Mã SKU: #23890
Liên hệ
Mã SKU: #27940
Liên hệ
Mã SKU: #913742
Liên hệ
Mã SKU: #513448
Liên hệ
Mã SKU: #46069
Liên hệ
Mã SKU: #06055
Liên hệ
Mã SKU: #36073
Liên hệ
Mã SKU: #96057
Liên hệ
Mã SKU: #86059
Liên hệ
Mã SKU: #16061
Liên hệ
Mã SKU: #814238
Liên hệ
Mã SKU: #46063
Liên hệ
Mã SKU: #26065
Liên hệ
Mã SKU: #46044
Liên hệ
Mã SKU: #213461
Liên hệ
Mã SKU: #46067
Liên hệ