dsfdsfds

Camera quan sát hay camera giám sát, camera an ninh

Là việc sử dụng các máy quay video để truyền tín hiệu đến một nơi cụ thể bằng có dây hoặc không dây. Được sử dụng để giám sát trong khu vực có thể cần theo dõi như ngân hàng, sòng bạc, sân bay, căn cứ quân sự, và các cửa hàng tiện lợi.
Thành phần bao gồm:  Camera, Đầu ghi hình, Ổ cứng chứa dữ liệu, Màn hình, Dây điện, Dây mạng, Dây tín hiệu, Các thiết bị phụ trợ khác


conguifdsgufisdghufyhsdupfhydsi uisdyhuiopfyshduif sdyfhyuiosdyhfuisdhyuiof sdyy uiosdufydsgyufgdsoiufgdsuio fuidsy uiofpfds uiuidsyhuif ydsuiyfuids yfdsui uiodsyhuifsduiofhyduis90wu0wyr w uiyi9uyweyr89yew y98 98ds89frydsa89fy89sd