Xem tất cả 18 kết quả

 • HCD-E6020RP/AC

  – Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080) pixels.
  – Độ nhạy sáng: B/W: 0Lux (Auto IR LED on) @F1.4 (E6070R)/ F2.1 (E6020R).
  – Ống kính: 3.6mm.
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 20 mét.

 • HCD-E6070RP/AC

  – Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080) pixels.
  – Độ nhạy sáng: B/W: 0Lux (Auto IR LED on) @F1.4 (E6070R)/ F2.1 (E6020R).
  – Ống kính: 2.8 ~ 12 mm (4.3x).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 20 mét.

 • HCO-E6020RP/AC

  – Cảm biến hình ảnh :1/2.7“, 2M CMOS
  – Độ nhạy sáng : 0.3Lux@F2.1 (color): 0 Lux @F2.1(B/W : I/R LED on)
  – Độ phân giải: 1920 x 1080
  – Tích hợp ống kính cố định 3.6mm

 • HCO-E6070RP/AC

  – Cảm biến hình ảnh :1/2.7“, 2M CMOS
  – Độ nhạy sáng : 0.3Lux@F2.1 (color): 0 Lux @F2.1(B/W : I/R LED on)
  – Độ phân giải: 1920 x 1080

 • SCO-6083RAP/AC

  – Cảm biến hình ảnh :1/2.9“, 2M CMOS
  – Độ nhạy sáng : 0.11Lux@F2.1 (color): 0 Lux @F2.1(B/W : I/R LED on)
  – Độ phân giải: 1920 x 1080
  – Tích hợp ống kính thay đổi 2.8 – 12mm

 • SCO-6023RAP/AC

  – Cảm biến hình ảnh :1/2.9“, 2M CMOS
  – Độ nhạy sáng : 0.25Lux@F2.1 (color): 0 Lux @F2.1(B/W : I/R LED on)
  – Độ phân giải: 1920 x 1080
  – Tích hợp ống kính cố định 4mm

 • SCD-6083RAP/AC

  – Cảm biến hình ảnh :1/2.9“, 2M CMOS
  – Độ nhạy sáng : 0.11Lux@F2.1 (color): 0 Lux @F2.1(B/W : I/R LED on)
  – Độ phân giải: 1920 x 1080

 • SCD-6023RAP/AC

  – Cảm biến hình ảnh :1/2.9“, 2M CMOS
  – Độ nhạy sáng : 0.25Lux@F2.1 (color): 0 Lux @F2.1(B/W : I/R LED on)
  – Độ phân giải: 1920 x 1080

 • SCV-6083RAP/AC

  – Cảm biến hình ảnh :1/2.9“, 2M CMOS
  – Độ nhạy sáng : 0.11Lux@F2.1 (color): 0 Lux @F2.1(B/W : I/R LED on)
  – Độ phân giải: 1920 x 1080

 • SCV-6023RAP/AC

  – Cảm biến hình ảnh :1/2.9“, 2M CMOS
  – Độ nhạy sáng : 0.25Lux@F2.1 (color): 0 Lux @F2.1(B/W : I/R LED on)
  – Độ phân giải: 1920 x 1080

 • HCO-7020RP/AC

  -Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch CMOS.
  -Độ phân giải: 4.0 Megapixel.
  -Độ nhạy sáng: 0.15Lux@F2.1 (color): 0 Lux @F2.1 (B/W: I/R LED on).
  -Ống kính: 4mm (fixed).

 • HCO-7070RP/AC

  -Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch CMOS.
  -Độ phân giải: 4.0 Megapixel.
  -Độ nhạy sáng: Color: 0.16 Lux (F1.6), B/W: 0 Lux (IR LED on)
  -Ống kính: 3.2 ~ 10m (vari-focal).

 • HCD-7020RP/AC

  -Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch CMOS.
  -Độ phân giải: 4.0 Megapixel.
  -Độ nhạy sáng: 0.27 inch Lux @ F2.0 (Color), 0 Lux (B/W: IR LED On).
  -Ống kính: 4.0mm (fixed).

 • HCD-7070RP/AC

  -Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch CMOS.
  -Độ nhạy sáng: 0.16 Lux (F1.6) (Color); B/W: 0 Lux (IR LED on).
  -Độ phân giải: 4.0 Megapixel.
  -Ống kính: 3.2 ~ 10mm (vari-focal).

 • HCP-6320HA

  -Cảm biến hình ảnh: 1/2.8 inch CMOS.
  -Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
  -Độ nhạy sáng: 0.2Lux @ F1.6; B/W: 0.01 Lux @ F1.6.
  -Ống kính: 4.44 ~ 142.6mm.

 • HCP-6320A

  -Cảm biến hình ảnh: 1/2.8 inch CMOS.
  -Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
  -Độ nhạy sáng: 0.2Lux @ F1.6; B/W: 0.01 Lux @ F1.6.
  -Ống kính: 4.44 ~ 142.6mm.

 • HCP-6230H

  -Cảm biến hình ảnh: 1/2.8 inch CMOS.
  -Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
  -Độ nhạy sáng: 0.2Lux@F1.6 (Color), 0.01Lux@F1.6 (B/W).
  -Ống kính: 4.44 ~ 101.2mm.

 • HCP-6230

  -Cảm biến hình ảnh: 1/2.8 inch CMOS.
  -Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
  -Độ nhạy sáng: 0.2Lux@F1.6 (Color), 0.01Lux@F1.6 (B/W).
  -Ống kính: 4.44 ~ 101.2mm.