Xem tất cả 83 kết quả

 • SNO-L6083R/KAP

  – Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 inch 2.19 Megapixel CMOS.
  – Chuẩn nén hình ảnh: H.264, MJPEG
  – Độ phân giải: 2 Megapixel.
  – Độ nhạy sáng: Màu: 0.095Lux (1/30sec, F1.4), 0.002Lux (2sec, F1.4), Trắng/ đen: 0Lux (IR LED on)

 • SNO-L6013R

  – Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 CMOS
  – Độ phân giải 2M (1920 x 1080) 30fps
  – Ống kính cố định 3.6mm
  – Độ nhạy sáng: 0.15 Lux (Color) , 0 Lux (B/W) (IR Led Bật)

 • SND-L6083R

  – Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 CMOS
  – Độ phân giải 2M (1920 x 1080) 30fps
  – Ống kính thay đổi: 2.8- 12mm

 • SND-L6013R

  – Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 CMOS
  – Độ phân giải 2M (1920 x 1080) 30fps
  – Ống kính cố định 3.6mm

 • LNO-6070R/VAP

  – Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 inch CMOS.
  – Độ phân giải: 2M (1920 x 1080) 30fps.
  – Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG.
  – Ống kính: 3.2 – 10m

 • LNO-6010R/VAP

  – Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 inch CMOS.
  – Độ phân giải: 2M (1920 x 1080) 30fps.
  – Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG.
  – Ống kính cố định: 3mm.

 • LNO-6020R/VAP

  – Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 inch CMOS.
  – Độ phân giải: 2M (1920 x 1080) 30fps.
  – Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG.
  – Ống kính cố định: 4mm.

 • LNO-6030R/VAP

  – Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 inch CMOS.
  – Độ phân giải: 2M (1920 x 1080) 30fps.
  – Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG.
  – Ống kính cố định: 6mm.

 • LND-6070R/VAP

  – Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 inch CMOS.
  – Độ phân giải: 2M (1920 x 1080) 30fps.
  – Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG.
  – Ống kính: 3.2 – 10mm.

 • LND-6010R/VAP

  – Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 inch CMOS.
  – Độ phân giải: 2M (1920 x 1080) 30fps.
  – Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG.
  – Ống kính cố định: 3mm.

 • LNV-6070R/VAP

  – Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 inch CMOS.
  – Độ phân giải: 2M (1920 x 1080) 30fps.
  – Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG.
  – Ống kính: 3.2 – 10mm.

 • LNV-6010R/VAP

  – Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 inch CMOS.
  – Độ phân giải: 2M (1920 x 1080) 30fps.
  – Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG.
  – Ống kính cố định: 3mm.

 • LNV-6020R/VAP

  – Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 inch CMOS.
  – Độ phân giải: 2M (1920 x 1080) 30fps.
  – Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG.
  – Ống kính cố định: 4mm.

 • LNV-6030R/VAP

  – Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 inch CMOS.
  – Độ phân giải: 2M (1920 x 1080) 30fps.
  – Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG.
  – Ống kính cố định: 6mm.

 • SNB-8000

  – Độ phân giải 5M (2592 x 1944)
  – Độ nhạy sáng: 0.2 Lux (Color) , 0.02 Lux (B/W)
  – Chuẩn nén hình ảnh H.264, Dual stream

 • SNB-7004

  – Độ phân giải 3M (2048 x 1536)
  – Độ nhạy sáng: 0.1 Lux (Color) , 0.01 Lux (B/W)
  – Chuẩn nén hình ảnh H.264, Dual stream

 • SNB-6005

  – Độ phân giải 2M (1920 x 1080)
  – Độ nhạy sáng: 0.015 Lux (Color) , 0.0015 Lux (B/W)
  – Chuẩn nén hình ảnh H.264, Dual stream

 • SNB-6004

  – Độ phân giải 2M (1920 x 1080)
  – Độ nhạy sáng: 0.03 Lux (Color) , 0.002 Lux (B/W)
  – Chuẩn nén hình ảnh H.264, Dual stream

 • SNB-6003

  – Độ phân giải 2M (1920 x 1080)
  – Độ nhạy sáng: 0.03 Lux (Color) , 0.03 Lux (B/W)
  – Chuẩn nén hình ảnh H.264, Dual stream

 • SNB-6010B

  -Cảm biến hình ảnh: 1/2.8 inch CMOS.
  -Chuẩn nén hình ảnh: H.264, MJPEG.
  -Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
  -Độ nhạy sáng: 0.3Lux (1/30sec, F2.5, 50IRE) (Color).

 • SNB-6011B

  -Cảm biến hình ảnh: 1/2.8 inch CMOS.
  -Chuẩn nén hình ảnh: H.264, MJPEG.
  -Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
  -Độ nhạy sáng: 0.3Lux (1/30sec, F2.5, 50IRE) (Color).

 • QNO-7080R

  – Cảm biến hình ảnh: 1/3 CMOS
  – Độ phân giải 4M (2720 x 1536) 20fps, 2M/30fps
  – Ống kính thay đổi 2,8 – 12mm
  – Độ nhạy sáng: 0.15 Lux (Color) , 0 Lux (B/W) (IR Led Bật)

 • QNO-7010R

  – Cảm biến hình ảnh: 1/3 CMOS
  – Độ phân giải 4M (2720 x 1536) 20fps, 2M/30fps
  – Ống kính cố định 2.8mm
  – Độ nhạy sáng: 0.5 Lux (Color) , 0 Lux (B/W) (IR Led Bật)

 • QNO-7020R

  – Cảm biến hình ảnh: 1/3 CMOS
  – Độ phân giải 4M (2720 x 1536) 20fps, 2M/30fps
  – Ống kính cố định 3.6mm
  – Độ nhạy sáng: 0.4 Lux (Color) , 0 Lux (B/W) (IR Led Bật)

 • QNO-7030R

  – Cảm biến hình ảnh: 1/3 CMOS
  – Độ phân giải 4M (2720 x 1536) 20fps, 2M/30fps
  – Ống kính cố định 6mm
  – Độ nhạy sáng: 0.3 Lux (Color) , 0 Lux (B/W) (IR Led Bật)

 • QNO-6070R

  – Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 CMOS
  – Độ phân giải 2M (1920 x 1080) 30fps
  – Ống kính thay đôi 2.8 – 12mm
  – Độ nhạy sáng: 0.095 Lux (Color) , 0 Lux (B/W) (IR Led Bật)

 • QNO-6010R

  – Cảm biến hình ảnh: 1/3 CMOS
  – Độ phân giải 2M (1920 x 1080) 30fps
  – Ống kính cố định:2.8mm
  – Độ nhạy sáng: 0.15 Lux (Color) , 0 Lux (B/W) (IR Led Bật)

 • QNO-6020R

  – Cảm biến hình ảnh: 1/3 CMOS
  – Độ phân giải 2M (1920 x 1080) 30fps
  – Ống kính cố định:3.6mm
  – Độ nhạy sáng: 0.15 Lux (Color) , 0 Lux (B/W) (IR Led Bật)

 • QNO-6030R

  – Cảm biến hình ảnh: 1/3 CMOS
  – Độ phân giải 2M (1920 x 1080) 30fps
  – Ống kính cố định: 6mm
  – Độ nhạy sáng: 0.15 Lux (Color) , 0 Lux (B/W) (IR Led Bật)

 • SNF-8010

  – Độ phân giải 5M (2560 x 2048)
  – Độ nhạy sáng: 0.5 Lux (Color) , 0.05 Lux (B/W) (IR Led Bật)
  – Chống ngược sáng WDR
  – Chuẩn nén hình ảnh H.264, MJPEG

 • SNF-8010VM

  – Độ phân giải 5M (2560 x 2048)
  – Độ nhạy sáng: 0.5 Lux (Color) , 0.05 Lux (B/W) (IR Led Bật)
  – Chống ngược sáng WDR
  – Chuẩn nén hình ảnh H.264, MJPEG

 • QND-7080R

  – Cảm biến hình ảnh: 1/3 CMOS
  – Độ phân giải 4M (2720 x 1536) 20fps, 2M/30fps
  – Ống kính thay đổi 2,8 – 12mm
  – Độ nhạy sáng: 0.15 Lux (Color) , 0 Lux (B/W) (IR Led Bật)

 • QND-7010R

  – Cảm biến hình ảnh: 1/3 CMOS
  – Độ phân giải 4M (2720 x 1536) 20fps, 2M/30fps
  – Ống kính cố định: 2.8mm
  – Độ nhạy sáng: 0.5 Lux (Color) , 0 Lux (B/W) (IR Led Bật)

 • QND-7020R

  – Cảm biến hình ảnh: 1/3 CMOS
  – Độ phân giải 4M (2720 x 1536) 20fps, 2M/30fps
  – Ống kính cố định: 3.6mm
  – Độ nhạy sáng: 0.4 Lux (Color) , 0 Lux (B/W) (IR Led Bật)

 • QND-7030R

  – Cảm biến hình ảnh: 1/3 CMOS
  – Độ phân giải 4M (2720 x 1536) 20fps, 2M/30fps
  – Ống kính cố định: 6mm
  – Độ nhạy sáng: 0.3 Lux (Color) , 0 Lux (B/W) (IR Led Bật)

 • QND-6070R

  – Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 CMOS
  – Độ phân giải 2M (1920 x 1080) 30fps
  – Ống kính thay đổi 2.8 – 12mm
  – Độ nhạy sáng: 0.095 Lux (Color) , 0. Lux (B/W) (IR Led Bật)

 • QND-6010R

  – Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 CMOS
  – Độ phân giải 2M (1920 x 1080) 30fps
  – Ống kính cố định 2.8mm
  – Độ nhạy sáng: 0.15 Lux (Color) , 0. Lux (B/W) (IR Led Bật)

 • QND-6020R

  – Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 CMOS
  – Độ phân giải 2M (1920 x 1080) 30fps
  – Ống kính cố định 3.6mm
  – Độ nhạy sáng: 0.15 Lux (Color) , 0. Lux (B/W) (IR Led Bật)

 • QND-6030R

  – Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 CMOS
  – Độ phân giải 2M (1920 x 1080) 30fps
  – Ống kính cố định 6mm
  – Độ nhạy sáng: 0.15 Lux (Color) , 0. Lux (B/W) (IR Led Bật)

 • QNV-7080R

  – Cảm biến hình ảnh: 1/3 CMOS
  – Độ phân giải 4M (2720 x 1536) 20fps, 2M/30fps
  – Ống kính thay đổi 2,8 – 12mm
  – Độ nhạy sáng: 0.15 Lux (Color) , 0 Lux (B/W) (IR Led Bật)

 • QNV-7010R

  – Cảm biến hình ảnh: 1/3 CMOS
  – Độ phân giải 4M (2720 x 1536) 20fps, 2M/30fps
  – Ống kính cố định: 2.8mm
  – Độ nhạy sáng: 0.5 Lux (Color) , 0 Lux (B/W) (IR Led Bật)

 • QNV-7020R

  – Cảm biến hình ảnh: 1/3 CMOS
  – Độ phân giải 4M (2720 x 1536) 20fps, 2M/30fps
  – Ống kính cố định: 3.6mm
  – Độ nhạy sáng: 0.4 Lux (Color) , 0 Lux (B/W) (IR Led Bật)

 • QNV-7030R

  – Cảm biến hình ảnh: 1/3 CMOS
  – Độ phân giải 4M (2720 x 1536) 20fps, 2M/30fps
  – Ống kính cố định: 6mm
  – Độ nhạy sáng: 0.3 Lux (Color) , 0 Lux (B/W) (IR Led Bật)

 • QNV-6070R

  – Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 CMOS
  – Độ phân giải 2M (1920 x 1080) 30fps
  – Ống kính thay đổi : 2.8 – 12mm
  – Độ nhạy sáng: 0.095 Lux (Color) , 0. Lux (B/W) (IR Led Bật)

 • QNV-6010R

  – Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 CMOS
  – Độ phân giải 2M (1920 x 1080) 30fps
  – Ống kính cố định : 2.8mm
  – Độ nhạy sáng: 0.15 Lux (Color) , 0. Lux (B/W) (IR Led Bật)

 • QNV-6020R

  – Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 CMOS
  – Độ phân giải 2M (1920 x 1080) 30fps
  – Ống kính cố định : 3.6 mm
  – Độ nhạy sáng: 0.15 Lux (Color) , 0. Lux (B/W) (IR Led Bật)

 • QNV-6030R

  – Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 CMOS
  – Độ phân giải 2M (1920 x 1080) 30fps
  – Ống kính cố định : 6 mm
  – Độ nhạy sáng: 0.15 Lux (Color) , 0. Lux (B/W) (IR Led Bật)

 • SNV-8081R

  – Độ phân giải 5M (2592 x 1944) 30fps/ 2M 60fps
  – Ống kính thay đổi 3.93 – 9.4mm
  – Độ nhạy sáng: 0.15 Lux (Color) , 0. Lux (B/W) (IR Led Bật)

 • SNV-7084

  – Độ phân giải 3M (2048 – 1536) 30fps/ 2M 60fps
  – Ống kính thay đổi 3 – 8.5mm
  – Độ nhạy sáng: 0.1Lux (Color) , 0. Lux (B/W) (IR Led Bật)
  – Chức năng Day & Night (ICR)

 • SNV-6085R

  – Độ phân giải 2M (1920 x 1080)
  – Ống kính thay đổi 10 – 23mm
  – Độ nhạy sáng: 0.25Lux (Color) , 0. Lux (B/W) (IR Led Bật)
  – Chức năng Day & Night (ICR)

 • SNV-6084R

  – Độ phân giải 2M (1920 x 1080)
  – Ống kính thay đổi 3 – 8.5mm
  – Độ nhạy sáng: 0.1 Lux (Color) , 0. Lux (B/W) (IR Led Bật)
  – Chức năng Day & Night (ICR)

 • SNV-L6083R

  – Độ phân giải 2M (1920 x 1080) 30fps
  – Ống kính thay đổi 2.8 – 12mm
  – Độ nhạy sáng: 0.095Lux (Color) , 0. Lux (B/W) (IR Led Bật)
  – Chống ngược sáng DWDR

 • SNV-L6014RMP

  – Độ phân giải 2M (1920 x 1080) 30fps
  – Ống kính cố định 3.6mm
  – Độ nhạy sáng: 0.15Lux (Color) , 0. Lux (B/W) (IR Led Bật)

 • SNV-L6013R

  – Độ phân giải 2M (1920 x 1080) 30fps
  – Ống kính cố định 3.6mm
  – Độ nhạy sáng: 0.15Lux (Color) , 0. Lux (B/W) (IR Led Bật)
  – Chuẩn nén hình ảnh H.264, MJPEG

 • SNB-9000

  – Độ phân giải 12M (4000 x 3000) / 8M (3840 x 2160)
  – 20fps @ 4000 x 3000 / 30fps @ 3840 x 2160
  – Day & Night (ICR)

 • PNO-9080R

  – Cảm biến hình ảnh: 1/17 CMOS
  – Độ phân giải 12M (4000 x 3000) 20fps , 8M 30fps
  – Độ nhạy sáng: 0.3Lux@F1.6 (Màu), 0Lux (B / W: LED hồng ngoại bật)

 • PND-9080R

  – Cảm biến hình ảnh: 1/17 CMOS
  – Độ phân giải 12M (4000 x 3000) 20fps , 8M 30fps
  – Độ nhạy sáng: 0.3Lux@F1.6 (Màu), 0Lux (B / W: LED hồng ngoại bật)

 • PNV-9080R

  – Độ phân giải 12M (4000 x 3000) 20fps , 8M 30fps
  – Độ nhạy sáng: 0.3Lux@F1.6 (Màu), 0Lux (B / W: LED hồng ngoại bật)
  – Ống knh thay đổi: 4.5 – 10mm

 • XNO-6080R

  – Cảm biến hình ảnh: 1/2.8 CMOS
  – Độ phân giải 2M (1920 x 1080) 60fps
  – Ống kính thay đổi 2,8 – 12mm
  – Độ nhạy sáng: 0.015 Lux (Color) , 0 Lux (B/W) (IR Led Bật)

 • XNO-6010R

  – Cảm biến hình ảnh: 1/2.8 CMOS
  – Độ phân giải 2M (1920 x 1080) 60fps
  – Ống kính cố định: 2.4mm
  – Độ nhạy sáng: 0.055 Lux (Color) , 0 Lux (B/W) (IR Led Bật)

 • XNO-6020R

  – Cảm biến hình ảnh: 1/2.8 CMOS
  – Độ phân giải 2M (1920 x 1080) 60fps
  – Ống kính cố định: 4mm
  – Độ nhạy sáng: 0.015 Lux (Color) , 0 Lux (B/W) (IR Led Bật)

 • XNO-6120R

  – Độ phân giải 2M (1920 x 1080) 60fps
  – Ống kính quang học 5.2 ~ 62.4mm (Quang học 12X)
  – H.265, H.264, MJPEG Codec được hỗ trợ, nhiều luồng
  – Ngày và Đêm (ICR), WDR (150dB), Defog

 • XNO-8080R

  – Cảm biến hình ảnh: 1/1.8 CMOS
  – Độ phân giải 5M (2560 x 1920) 30fps
  – Ống kính thay đổi: 3.7 – 9.4 mm
  – Độ nhạy sáng: 0.07 Lux (Color) , 0 Lux (B/W) (IR Led Bật)

 • XNO-8020R

  – Cảm biến hình ảnh: 1/1.8 CMOS
  – Độ phân giải 5M (2560 x 1920) 30fps
  – Ống kính cố định: 3.7 mm
  – Độ nhạy sáng: 0.16 Lux (Color) , 0 Lux (B/W) (IR Led Bật)

 • XNO-8030R

  – Cảm biến hình ảnh: 1/1.8 CMOS
  – Độ phân giải 5M (2560 x 1920) 30fps
  – Ống kính cố định:4.6 mm
  – Độ nhạy sáng: 0.16 Lux (Color) , 0 Lux (B/W) (IR Led Bật)

 • XNO-8040R

  – Cảm biến hình ảnh: 1/1.8 CMOS
  – Độ phân giải 5M (2560 x 1920) 30fps
  – Ống kính cố định:7 mm
  – Độ nhạy sáng: 0.16 Lux (Color) , 0 Lux (B/W) (IR Led Bật)

 • XND-6080R

  – Cảm biến hình ảnh: 1/2.8 CMOS
  – Độ phân giải 2M (1920 x 1080) 60fps
  – Ống kính thay đổi 2,8 – 12mm
  – Độ nhạy sáng: 0.015 Lux (Color) , 0 Lux (B/W) (IR Led Bật)

 • XND-6020R

  – Cảm biến hình ảnh: 1/2.8 CMOS
  – Độ phân giải 2M (1920 x 1080) 60fps
  – Ống kính cố định 4mm
  – Độ nhạy sáng: 0.015 Lux (Color) , 0 Lux (B/W) (IR Led Bật)

 • XND- 8080R

  – Cảm biến hình ảnh: 1/1.8 CMOS
  – Độ phân giải 5M (2560 x 1920) 30fps
  – Ống kính thay đổi: 3.7 – 9.4 mm
  – Độ nhạy sáng: 0.07 Lux (Color) , 0 Lux (B/W) (IR Led Bật)

 • XND-8020R

  – Cảm biến hình ảnh: 1/1.8 CMOS
  – Độ phân giải 5M (2560 x 1920) 30fps
  – Ống kính cố định: 3.7 mm
  – Độ nhạy sáng: 0.16 Lux (Color) , 0 Lux (B/W) (IR Led Bật)

 • XND-8030R

  – Cảm biến hình ảnh: 1/1.8 CMOS
  – Độ phân giải 5M (2560 x 1920) 30fps
  – Ống kính cố định: 4.6 mm
  – Độ nhạy sáng: 0.16 Lux (Color) , 0 Lux (B/W) (IR Led Bật)

 • XND-8040R

  – Cảm biến hình ảnh: 1/1.8 CMOS
  – Độ phân giải 5M (2560 x 1920) 30fps
  – Ống kính cố định: 7 mm
  – Độ nhạy sáng: 0.16 Lux (Color) , 0 Lux (B/W) (IR Led Bật)

 • XNP-6370RH

  – Độ phân giải 2M (1920 x 1080)
  – Cảm biến hình ảnh: 1/1.9 CMOS
  – Ống kính: zoom quang học 37x (6 ~ 222mm)

 • XNP-6120H

  – Độ phân giải 2Megapixel (1920 x 1080)
  – Hỗ trợ độ phân giải Full HD (1080p) 16: 9
  – Zoom quang học 5.2 ~ 62.4mm (12x), zoom kỹ thuật số 32x

 • SNP-6320

  – Độ phân giải 2 M (1920 x 1080)
  – Ống kính: zoom quang học 32x (4.44 ~ 142.6mm), zoom kỹ thuật số 16x
  – Bộ giải mã kép H.264, MJPEG
  – Theo dõi tự động, phân tích video thông minh

 • SNP-6321

  – Độ phân giải 2 M (1920 x 1080)
  – Ống kính: zoom quang học 32x (4.44 ~ 142.6mm), zoom kỹ thuật số 16x
  – Bộ giải mã kép H.264, MJPEG
  – Độ nhạy sáng: 0.15 Lux ( Color), 0.0015 Lux (B/W)

 • SNP-L6233

  – Độ phân giải 2 M (1920 x 1080)
  – Ống kính: zoom quang học 23x (4.44 ~ 102.1mm), zoom kỹ thuật số 12x
  – Bộ giải mã kép H.264, MJPEG
  – Độ nhạy sáng: 0.15 Lux ( Color), 0.015 Lux (B/W)

 • SNP-6320H

  – Độ phân giải 2 M (1920 x 1080)
  – Ống kính: zoom quang học 32x (4.44 ~ 142.6mm), zoom kỹ thuật số 16x
  – Bộ giải mã kép H.264, MJPEG

 • SNP-6321H

  – Độ phân giải 2 M (1920 x 1080)
  – Ống kính: zoom quang học 32x (4.44 ~ 142.6mm), zoom kỹ thuật số 16x
  – Bộ giải mã kép H.264, MJPEG
  – Độ nhạy sáng: 0.15 Lux ( Color), 0.0015 Lux (B/W)

 • SNP-L6233H

  – Độ phân giải 2 M (1920 x 1080)
  – Ống kính: zoom quang học 23x (4.44 ~ 102.1mm), zoom kỹ thuật số 12x
  – Bộ giải mã kép H.264, MJPEG
  – Phân tích video thông minh

 • SNP-6320RH

  – Độ phân giải 2 M (1920 x 1080)
  – Ống kính: zoom quang học 32x (4.44 ~ 140.8mm), zoom kỹ thuật số 16x
  – Bộ giải mã kép H.264, MJPEG
  – Theo dõi tự động, phân tích video thông minh

 • SNP-L6233RH

  – Độ phân giải 2 M (1920 x 1080)
  – Ống kính: zoom quang học 23x (4.44 ~ 102.1mm), zoom kỹ thuật số 12x
  – Bộ giải mã kép H.264, MJPEG

 • SNP-6230RH

  – Độ phân giải 2 M (1920 x 1080)
  – Ống kính: zoom quang học 23x (4.4 ~ 101.2mm), zoom kỹ thuật số 16x
  – Bộ giải mã kép H.264, MJPEG
  – Theo dõi tự động, phân tích video thông minh